Polska pogoń

Według nowego raportu OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wzrost gospodarczy Polski wyniesie w 2004 i 2005 roku po 4,5%. Raport wskazuje jednak na potrzebę prowadzenia w naszym kraju reform: "dopóki polityka się nie zmieni, nawet i 50 lat nie wystarczy Polsce na dogonienie średnich poziomów dochodów OECD".

Według raportu OECD stały wzrost gospodarczy Polski, nie powinien przesłonić poważnych problemów, których świadectwem jest utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie bezrobocie. Polska powinna podnieść wydajność, szukać sposobów zwiększania zatrudnienia i podniesienia dochodów per capita (obecnie stanowi on 41% średniej poziomu OECD). Raport zawiera prognozy poziomu inflacji w Polsce – w roku bieżącym ma ona wynieść 1,8% a w 2005 – 2,4%.

Jako najważniejsze zadania stojące przed Polską raport wymienia:

* odbudowę równowagi pomiędzy polityką fiskalną i monetarną

* utworzenie makroekonomicznego fundamentu opartego na niskiej inflacji i zrównoważonej polityce finansów publicznych

* zwiększenie miejsc pracy

* poprawę warunków do inwestowania

* przyspieszenie przebudowy sektora rolniczego.

Raport stwierdza też, że "dopóki polityka się nie zmieni, nawet i 50 lat nie wystarczy Polsce na dogonienie średnich poziomów dochodów OECD". Organizacja obiecuje jednak, że jeśli stosowne reformy zostaną wprowadzone, osiągnięcie konwergencji możliwe będzie nawet około 2030 roku.


Zobacz również