Polska przoduje w bezrobociu

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, bezrobocie w Unii Europejskiej w listopadzie 2004 r. wyniosło średnio 8,9%, najwyższe tradycyjnie było w Polsce, a najniższe w Irlandii.

W Polsce stopa bezrobocia liczona według standardów unijnych wyniosła w listopadzie ub. r. 18,4% (wobec 18,5% w październiku), na Słowacji 17,3%, w Czechach 8,4%, a na Węgrzech 6,1%.

Średnia stopa bezrobocia w krajach dawnej Piętnastki wyniosła 8%. W strefie euro przeciętne bezrobocie sięgnęło 8,9%. Najwyższe nękało Hiszpanię (10,5%), Francję (9,6%), Niemcy (9,9%), Finlandię (8,7%), najniższe było w Irlandii (4,3%) i w Luksemburgu (4,4%).


Zobacz również