Polska średnio przyjazna firmom

W rankingu Banku Światowego krajów najlepszych dla prowadzenia biznesu po raz kolejny pierwsze miejsce zajął Singapur. Polska zdobyła dość odległą, 74. pozycję.

Na drugim miejscu, także podobnie jak w ubiegłym roku, znalazła się Nowa Zelandia, a na trzecim USA. Kolejne pozycje zajęły Hong Kong, Dania, Brytania, Kanada, Irlandia, Australia i Islandia. W rankingu wzięto pod uwagę 178 krajów.

Polska znalazła się na 74. miejscu w kategorii prowadzenia biznesu i na 129. w kategorii rozpoczynania działalności (spadek o 11 pozycji w porównaniu z ubiegłym rokiem). Aby otworzyć w Polsce firmę trzeba przejść aż 10 procedur, podczas gdy średnia w regionie wynosi 8,8, a w krajach OECD - 6.

Pod względem przyjazności dla biznesu wyprzedziła nas m.in. Estonia (17. miejsce), Gruzja (18.), Łotwa (22.), Litwa (26.), Węgry (45.), Bułgaria (46.) i Czechy (56.).

Najwięcej reform ułatwiających prowadzenie biznesu wprowadziły, zdaniem ekspertów Banku Światowego, kraje z Europy Wschodniej i dawnego Związku Radzieckiego oraz Chiny i Indie. Najbardziej reformatorski okazał się Egipt, kolejne miejsca subrankingu zajęły Chorwacja, Gana, Macedonia, Gruzja, Kolumbia, Arabia Saudyjska, Kenia, Chiny i Bułgaria.

Na ostatnim miejscu rankingu krajów, w których najłatwiej jest prowadzić działalność gospodarczą znalazło się po raz kolejny Kongo.


Zobacz również