Polska strona BSA

Od dzisiaj działa polskojęzyczna witryna internetowa organizacji Business Software Alliance, zajmującej się ochroną własności intelektualnej producentów oprogramowania

Witryna zawiera informacje na temat rodzajów szeroko rozumianej kradzieży własności intelektualnej. Wyjaśnia również konieczność posiadania licencji na zainstalowane programy.

"Na witrynie BSA zostały zamieszczone narzędzia i porady dotyczące sprawdzania i przestrzegania praw producentów. Informacje na temat legalności są niezbędne dla użytkowników, ponieważ korzystanie z nielegalnego oprogramowania nie tylko naraża na odpowiedzialność karną, ale może być przyczyną zniszczenia sprzętu lub danych. Dzięki polskojęzycznej stronie WWW użytkownicy programów komputerowych będą mieli ułatwioną możliwość poradzenia sobie z ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania w firmie", powiedział Bartłomiej Witucki, rzecznik prasowy BSA w Polsce.

Strony BSA stwarzają również dodatkowe możliwości zgłaszania kradzieży własności intelektualnej. Polskojęzyczna witryna Business Software Alliance zawiera ponadto niezbędne informacje na temat legalności oprogramowania pod względem zgodności korzystania z programów z przepisami prawa. Osoby używające programów komputerowych uzyskają informacje na temat legalności oprogramowania, przykładów łamania prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz związanych z tym konsekwencji.

Z zamieszczonych raportów będzie można uzyskać dane statystyczne na temat skali nielegalnego oprogramowania w Polsce i na świecie. Osoby zainteresowane działalnością Business Software Alliance w innych krajach będą mogły przejść z polskiej strony na międzynarodową witrynę BSA.

Polskojęzyczna strona BSA znajduje się pod adresem:

http://www.bsa.org/polska


Zobacz również