Polska ulubienicą inwestorów

Polska zajmuje drugie miejsce na świecie - po Indiach - pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów, podaje cytowany przez PAP ranking Narodowego Banku Irlandzkiego (NIB, National Irish Bank).

NIB wraz z OCO, firmą doradczą w zakresie inwestycji opublikował kwartalny indeks atrakcyjności dla inwestorów, OCO Investment Performance Index. Uwzględnia on liczbę miejsc pracy stworzonych przez zagranicznych inwestorów oraz wysokość bezpośrednich inwestycji zagranicznych BIZ (i mnoży przez współczynnik niwelujący różnice rozmiarów badanych gospodarek). Celem indeksu jest porównawcze mierzenie atrakcyjności gospodarki irlandzkiej względem innych krajów.

Polska liderem rankingów

Polska w pierwszych trzech kwartałach 2007 r. uzyskała średni wynik 4,3 pkt, wobec 2,1 pkt w III kw. 2007 r. i średniej na poziomie 2,8 pkt za cały 2006 r. Od lidera trzymiesięcznego zestawienia, Indii, Polskę dzieliło 1,3 pkt. O 1,4 pkt Polska wyprzedzała 3. kraj na liście, Tajlandię. W ujęciu 12-miesięcznym do końca sierpnia br. udział BIZ w PKB wzrósł do 2,6%, wobec 2,4% za 12 miesięcy do końca lipca. Pokrywa to 88% ujemnego salda na rachunku obrotów bieżących (wobec 80% w lipcu i 75% w czerwcu br.).

W rankingu dobrze wypadły kraje rozwijające się z Azji i Ameryki Łacińskiej. Spośród nowych krajów UE na liście jest tylko Polska. Irlandia znalazła się na 13. miejscu, na 5. Chiny, na 6. Rosja, a na dalszych pozycjach m.in. Stany Zjednoczone (17.), Niemcy (20.) i Wielka Brytania (21). Wśród krajów strefy euro najwyższe, 9. miejsce, zajmuje Belgia. Listę zamyka na 30. miejscu Japonia.

Rekordy BIZ

Według informacji podanej przez PAIiIZ oraz NBP, w 2006 roku wartość inwestycji zagranicznych w Polsce przekroczyła 15 mld euro. Dynamika przyrostu wynosi 82% w stosunku do 2005 roku. Zdecydowana większość inwestycji (ponad 13 mld euro) pochodziła z 25 krajów Unii Europejskiej, a 1,8 mld euro z pozostałych krajów. W 2006 roku najwięcej środków pochodziło z Luksemburga, Niemiec, Włoch i Holandii. Dominowały inwestycje w sektorze informatyki, nauki i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

"W tym roku spodziewamy się kolejnego rekordu w napływie BIZ - ok. 12 mld EUR, a uwzględniając pozycję kapitału w tranzycie, możemy przekroczyć 15 mld EUR" - powiedział Paweł Wojciechowski, prezes PAIiIZ. "Szacunki te opieram na dwóch faktach. Po pierwsze - w ciągu 9 miesięcy tego roku Agencja zamknęła tyle samo projektów, co w całym roku ubiegłym. Po drugie - w tym roku miesięczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wynosi ponad 1 mld EUR" - dodał.

Na tle projektów zrealizowanych w roku poprzednim, można zauważyć zdecydowany wzrost liczby inwestycji w BPO (22%, w porównaniu do 14% w 2006) i spadek liczby projektów motoryzacyjnych (z 14% w ubiegłym roku do 7% w pierwszych trzech kwartałach 2007). Najwięcej tegorocznych inwestycji związanych było z elektroniką, BPO i przemysłem motoryzacyjnym. Podobnie jak w ub. roku, większość inwestycji została zrealizowana w województwach: dolnośląskim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim.


Zobacz również