Polska w ogonie wyścigu konkurencyjności

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało raport poświęcony konkurencyjności gospodarek świata. Na czele jest Szwajcaria i inne kraje posiadające dobre instytucje oraz wysoki poziom edukacji. Polska wypadła najsłabiej w gronie krajów Unii Europejskiej.

Za najbardziej konkurencyjną raport uznaje gospodarkę szwajcarską. Kolejne miejsca, z niewielką stratą punktową, okupują pozostali stali bywalcy tego rankingu: Finlandia, Szwecja, Dania. Ponadto w pierwszej dziesiątce znalazły się także Singapur, Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania. Wyraźny spadek, o 6. miejsc, odnotowała gospodarka amerykańska, lider ubiegłorocznego zestawienia.

"Szwajcaria i kraje skandynawskie to przykład kombinacji dobrej jakości instytucji i kompetentnego zarządzania makroekonomicznego, światowego poziomu edukacji, wsparcia dla rozwoju technologii i innowacji. To udany przepis na podniesienie konkurencyjności w coraz bardziej skomplikowanej światowej gospodarce. Działalność biznesowa w tych krajach czerpie korzyści z dobrze rozwiniętych ram instytucjonalnych, określonych przez prawo, wydajnego systemu prawnego i wysokiego poziomu przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach publicznych. Do tego należy dodać znakomicie rozwiniętą infrastrukturę" - podsumował wyniki Augusto Lopez-Claros, główny ekonomista i dyrektor Sieci Globalnej Konkurencyjności przy ŚFG.

W odniesieniu do oceny Polski autorzy raportu zwracają uwagę, że wypadamy najsłabiej Unii Europejskiej. W rankingu jesteśmy tuż za Grecją, ale daleko w tyle choćby za Estonią (25.) czy Czechami (29.) i Słowenią (33.), które to z kolei najlepiej radzą sobie w naszym regionie. Słabość ta wynika w dużej mierze, według autorów raportu, z ochrony rynku pracy. Słabe mamy też instytucje, biznes działa w otoczeniu opanowanym przez korupcję i przestępczość, króluje nepotyzm i protekcja, sądy podatne są na wpływy. Podniesienie wydajności pracy w Polsce jest konieczne w obliczu wzrostu kosztu pracy i wymaga zdecydowanych działań.

Polska w ogonie wyścigu konkurencyjności

Światowy Wskaźnik Konkurencyjności 2006

Wyniki badania opierają się na danych statystycznych i wynikach sondażu wśród 11 tys. dyrektorów ze 125 krajów.