Polska wspiera MSP

Komisja Europejska w swoim raporcie dotyczącym realizacji Europejskiej Karty dla małych przedsiębiorstw pochwaliła Polskę za postępy we wspieraniu małych i średnich firm.

Jak wynika z raportu, nowoprzyjęte do Unii Europejskiej kraje zrobiły znaczny postęp we wspieraniu małych i średnich firm, zwłaszcza w edukacji, poprawie jakości przepisów, prawa upadłościowego i nadrabianiu zaległości w kwalifikacjach siły roboczej.

Polska jest zdaniem KE w czołówce krajów rozwijających przedsiębiorczość przez edukację - wprowadziła do programów szkół średnich elementy propagujące przedsiębiorczość, szkoli nauczycieli. Według autorów raportu, nasz kraj poprawił również jakość regulacji prawnych, podjął także kroki w celu zapobieżenia niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej.

Natomiast gorzej Polska wypadła w kwestii stymulowania rozpoczynania działalności gospodarczej, restrukturyzacji firm z sektora MSP, regulacji dotyczących upadłości.


Zobacz również