Polska żywność podbija Europę

W 2004 roku eksport polskiej żywności wzrósł o niemal jedną trzecią w porównaniu z rokiem poprzednim - wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa.

Polska wyeksportowała w ubiegłym roku o 31% więcej żywności niż w 2003, głównie dzięki temu, że firmom przetwórczym udało się zmodernizować produkcję przy wykorzystaniu środków unijnych.

Eksport żywności do krajów dawnej unijnej Piętnastki wzrósł o 37%. Wzrost najbardziej widoczny był po 1 maja 2004 roku, gdy zostały zniesione ograniczenia w handlu, limity i kontyngenty importowe.

Wartość eksportu towarów rolno - spożywczych wyniosła w ubiegłym roku 5,2 mld euro, a w 2003 roku 4 mld euro. Wartość importu wyniosła odpowiednio 4,37 mld euro i 3,5 mld euro. Dodatnie saldo w obrotach wzrosło do 853 mld euro z 447 mld euro.

Procentowo największą wartość w eksporcie żywności stanowiło mięso i jego przetwory. Dynamicznie wzrósł również eksport produktów mleczarskich. Na trzecim miejscu znalazły się owoce i warzywa.

Najważniejszym rynkiem dla eksportowanej polskiej żywności pozostaje Unia Europejska, w tym głównie Niemcy, Holandia i Wielka Brytania.

W 2004 roku obroty z krajami WNP, w tym przede wszystkim z Rosją, wzrosły o 19,5% do 668,4 mln euro.


Zobacz również