Polski Rząd Internetu - relacja z I Walnego Zgromadzenia ISOC-PL

W dniu 13 stycznia 2001 odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ISOC Polska (Internet Society Poland). Wybrano władze, uchwalono statut i podjęto uchwałę w sprawie stanowiska ISOC Polska wobec projektu kontrowersyjnego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych


W dniu 13 stycznia 2001 odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ISOC Polska (Internet Society Poland). Wybrano władze, uchwalono statut i podjęto uchwałę w sprawie stanowiska ISOC Polska wobec projektu kontrowersyjnego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Trudne początki

W sobotnie mroźne przedpołudnie w auli Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się kilkadziesiąt osób zainteresowanych powołaniem władz polskiego Internetu. ISOC-PL powstało pod koniec ubiegłego roku jako polski oddział międzynarodowej organizacji Internet Society.

Polski Rząd Internetu - relacja z I Walnego Zgromadzenia ISOC-PL
Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Bowiem to właśnie fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego przyłączyli nasz kraj do zagranicznej sieci. Pierwsze polskie połączenie z Internetem nastąpiło w sierpniu 1991 r z Wydziału Fizyki UW. Pierwszy kabel prowadził do Kopenhagi. Tutaj również uruchomiono pierwszy w Polsce serwer internetowy.

ISOC (http://www.isoc.org) to powstała w 1992 roku pozarządowa organizacja non-profit. Jest

uznawana przez rządy najbardziej uprzemysłowionych państw świata za swego rodzaju zarząd ogólnoświatowej sieci. W ramach tej organizacji działają bowiem grupy decydujące o jej

technicznym, prawnym i społecznym kształcie. Działania specjalistów z ISOC są odczuwane przez

wszystkich internautów, którzy często nie maja nawet pojęcia o istnieniu tej organizacji.

Największą i najważniejszą jest grupa IETF (Internet Engineering Task Force -http://www.ietf.org). Skupia ona projektów, programistów oraz inżynierów, opracowujących i określających szczegółowe normy i standardy techniczne obowiązujących w Internecie. IETF podzielona na zespoły o przydzielonym obszarami działania. Kierunek pracom nadaje grupa IESG (Internet Engineering Steering Group). W jej skład wchodzą dyrektorzy poszczególnych komórek IETF.

Ogólne wizje rozwoju Sieci określa grupa nazywana IAB (Internet Architecture Board -http://www.iab.org), która jest grupą doradczą skupiającą ekspertów z praktycznie każdej związanej z Internetem dziedziny. IAB jest też odpowiedzialna za publikowanie propozycji nowych standardów (tzw. Dokumentów RFC - Request for Comments) oraz ma głos decydujący przy ostatecznym ich uznawaniu za obowiązujące w całej Sieci.

Niewielką, ale znaczącą grupą jest IANA (Internet Assigned Numbers Authority - http://www.iana.org). IANA przyznaje niepowtarzalne numery albo nazwy wtedy, gdy projektant protokołu czy autor programu internetowego musi mieć pewność, że w innej stronie świata inny program będzie używał ich do tych samych celów (np. do określenia zawartości załącznika do listu). Do IANA należy też przyznawanie numerycznych adresów w Internecie - dzieli ona je pomiędzy kontynenty, kraje i wielkich operatorów tak, by ułatwić budowę sieci szkieletowych (czyli tych "najgrubszych" łączy pomiędzy krajami i kontynentami).

Grupa ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers -http://www.icann.org) zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem nazwami domen i adresami IP. To właśnie ICANN podjęła w listopadzie ubiegłego roku, decyzję o utworzeniu siedmiu nowych domen ogólnoświatowych (biz, info, name, pro, museum, coop oraz aero).

Na całym świecie Internet Society skupia ok. 8 tys. członków tworzących Internet i zainteresowanych dalszym jego rozwojem. W Polsce powstaje 58 oddział narodowy ISOC.

Już w latach 1995-1997 środowisko polskich internautów skupione w PSI (Polska Społeczność Internetu) czyniło próby uznania PSI jako oddział ISOC. Głównie jednak z powodu obowiązkowych składek członkowskich (35 USD) pomysł nie został zrealizowany. Idea odrodziła się w ubiegłym roku. Zarejestrowano w warszawskim sądzie Stowarzyszenie ISOC Polska. Zostało ono następnie uznane przez centralę ISOC za jej polski oddział. Tym razem roczne składki ustanowiono na 50 PLN, z czego połowa będzie odprowadzana do centrali.

Władze ISOC Polska

Na sobotnim Walnym Zgromadzeniu wybrano władze Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został Andrzej Wilk. Członkami Zarządu zaś Jacek Gajewski, Władysław Majewski, Radosław Chmura i Piotr Waglowski.

Profesor Andrzej Wilk był współzałożycielem i rektorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie, pracował jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności. Obecnie jest doradcą zarządu firmy Polkomtel (operator sieci Plus GSM).

Doktor Jacek Gajewski jest z wykształcenia fizykiem. Wraz z Maciejem Kozłowskim, obecnym dyrektorem NASK i członkiem ISOC-PL, przyłączał Polskę do pierwszej zagranicznej sieci EARN (1989/90) a potem do światowego Internetu (1991). Od 1994 prowadzi projekt "Internet dla Szkół" (http://www.ids.edu.pl). Obecnie koncentruje się na międzynarodowych programach internetowej współpracy młodzieży i metodyce nauczania przez Internet. Od 5 lat jest członkiem ISOC.

Władysław Majewski również z wykształcenia jest fizykiem. Pracował w Przeglądzie Technicznym, a potem zakładał pierwsze w naszym kraju czasopisma komputerowe - Bajtek i Komputer. Był również współzałożycielem PSI. Obecnie prowadzi kilka projektów internetowych w Wydawnictwie Prószyński i spółka (http://www.proszynski.pl).

Radosław Chmura jest pracownikiem lubelskiego KUL. Prawnik Piotr Waglowski prowadzi od kilku lat serwis "Prawo i Internet" (http://www.vagla.eu.org).

Będzie dużo pracy

Polski Rząd Internetu - relacja z I Walnego Zgromadzenia ISOC-PL

Prezesem Zarządu ISOC-PL został profesor Andrzej Wilk

W początkowym okresie działalność Internet Society Polska ma się skupiać na kształtowaniu struktury organizacji i jej popularyzacji w polskim społeczeństwie. Jak powiedział prezes Wilk: "Naszym głównym zadaniem jest stworzenie prawdziwej organizacji, która zdobyłaby odpowiednią markę i która byłaby oficjalnie uznawana." Organizacja będzie również propagować informacje o metodach dostępu do sieci, standardach internetowych, ochronie bezpieczeństwa i własności intelektualnej w Internecie. Wszystko według dewizy tego międzynarodowego stowarzyszenia - "Internet for everyone" ("Internet jest dla wszystkich").

Wyszczególniono również główne kierunki zadań. Możliwe, iż w przyszłości przekształcą się one w specjalne komisje ISOC-PL. Doktor Gajewski zamierza pokierować grupami d/s kontaktów zagranicznych i szkoleniową. ISOC-PL jest przecież częścią organizacji globalnej. Pierwszym poważnym wyzwaniem będzie udział w czerwcowym zjeździe w Sztokholmie. Zajmie się również sprawami internetowego nauczania, tj, nauczania o Internecie i przez Internet. Jarosław Kosiaty zamierza zorganizować grupę ds. internetu medycznego i telepracy. Jako lekarz ma na codzień do czynienia z wieloma niepełnosprawnymi osobami, którym dostęp do Sieci umożliwił pracę i przywrócił chęć do życia.

Polski Rząd Internetu - relacja z I Walnego Zgromadzenia ISOC-PL

Na Walnym uchwalono statut stowarzyszenia.

Wojciech Czarnecki zamierza pokierować grupę społeczną, gdyż jak sam mówi: "Choć z racji obowiązków zawodowych zajmuję się codziennie sprzętem internetowym, to nie kabelki stanowią Internet, lecz ludzie. Dzięki Sieci mogą wymieniać poglądy z dowolnego miejsca na ziemi, często nawet nie woiedząc jak wygląda ta druga osoba. To bardzo zmieni społeczeństwo."

Grupą medialną pokieruje Władysław Majewski, który pełni funkcję rzecznika stowarzyszenia. Zamierza głębiej informować o Internecie, gdyż jak uważa w większości mediów ten modny temat poruszany jest dosyć powierzchownie. Z kolei Piotr Waglowski chce zająć się stykiem prawa i Internetu oraz polskimi przepisami z nim związanymi. W tym także informowaniem polskich władz o istniejących potrzebach i opiniowaniem proponowanych aktów.

Założyciele stowarzyszenia Internet Society Polska mają nadzieję, że również w naszym kraju znajdą się osoby, które zechcą i będą potrafiły uczestniczyć w pracach tych grup.

Pierwsze za nami

Polski Rząd Internetu - relacja z I Walnego Zgromadzenia ISOC-PL

Spotkanie ISOC-PL zgromadziło kilkudzisięciu uczestników.

Na zakończenie spotkania przyjęto uchwałę w sprawie stanowiska ISOC Polska odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań i sposobu wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. (Patrz: Podsłuch po polsku - oraz Internet kontrolowany - ). Wyrażono w niej zaniepokojenie zamiarami kontrolowania Internetu.

Pod koniec ub.r. projekt trafił do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z Ministerstwa Łączności, które na mocy nowego Prawa telekomunikacyjnego posiada uprawnienia do wydania takiego rozporządzenia. Podstawę prawną do niego stanowi art. 40 ustawy Prawo telekomunikacyjne z lipca 2000.W ostatnich dniach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprzeczyło jednak, jakoby było pomysłodawcą tego rozporządzenia i że dopiera zamierza zająć się tą sprawą (http://www.idg.pl/nws/aktualnosci/zrodlo/computerworld/3448.html )

Więcej informacji: ######

http://www.isoc.org.pl

Więcej fotografii:######

http://www.preview.pl/isoc