Polski Standard Płatności (płatności urządzeniami mobilnymi) otrzymał zielone światło

UOKiK wydał zgodę na koncentrację sześciu banków, w ramach której powstanie Polski Standard Płatności. Zdaniem Urzędu powinien on zapewnić pozytywne efekty dla konsumentów korzystających z mobilnych płatności.

Zgodnie z wymaganiami obecnych przepisów banki PKO BP, Alior Bank, Bank Millenium, Bank Zachodni WBK, mBank oraz ING Bank Śląski złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek z zapytaniem o możliwość utworzenia nowego podmiotu o nazwie Polski Standard Płatności, który będzie zarządzał płatnościami mobilnymi przy użyciu smartfona/tabletu pozwalając m.in. na płacenie za zakupy i korzystanie z bankomatów.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez banki starające się zgodę na koncentrację do nowego systemu będą mogły przystąpić inne banki, agenci rozliczeniowi, akceptanci płatności i właściciele sieci bankomatów. Zapewniona zostanie im swoboda we współpracy z innymi podmiotami i systemami w zakresie płatności mobilnych.

UOKiK przeprowadził postępowanie, w trakcie którego ustalił, że transakcja nie doprowadzi od ograniczenia konkurencji.

Zwróciliśmy uwagę na pozytywne aspekty planowanej koncentracji. Może ona przyczynić się do powstanie jednolitego standardu rynkowego, którego brak jest jedną z głównych barier rozwoju płatności mobilnych w Polsce. Takie transakcje będą mogły wówczas stać się alternatywą dla płatności kartami, a tym samym wpłynąć na obniżenie kosztów zakupów realizowanych przy użyciu płatności bezgotówkowych – powiedział Robert Kamiński, dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji UOKiK.

Tym samym Polski Standard Płatności otrzymał zielone światło. Miejmy nadzieję, że faktycznie jego powstanie przyniesie pozytywny efekt dla konsumentów.