Polski akrobata

Najnowsza polska wersja Acrobata 5.0 umożliwia swobodne kopiowanie i wklejanie fragmentów tekstu, wprowadzanie poprawek i tworzenie formularzy w formacie PDF bez obawy o zniekształcenie polskiej pisowni.

Najnowsza polska wersja Acrobata 5.0 umożliwia swobodne kopiowanie i wklejanie fragmentów tekstu, wprowadzanie poprawek i tworzenie formularzy w formacie PDF bez obawy o zniekształcenie polskiej pisowni.

Umożliwia zapamiętywanie polskich stron internetowych w formacie PDF dzięki funkcji Web Capture.

Moduł PDFMaker pozwala prosto tworzyć pliki Adobe PDF z aplikacji MS Office i instaluje się automatycznie, jeżeli użytkownik ma na swoim komputerze aplikacje MS Office.

Podczas edycji tekstu są wprowadzane poprawki, uwzględniane polskie znaki, natomiast opcja Wyszukiwanie zawiera specjalną funkcję ignorować polskie znaki.

Dodawanie uwag zawierających dowolny tekst do plików PDF jest dostępne teraz bezpośrednio z przeglądarki internetowej, przy czym funkcja ta pozwala także zaznaczać i wprowadzać poprawki w tekście oraz dodawać uwagi w formie elektronicznej itp.