Polskie dzieci są coraz bardziej nowoczesne

Dziennik Metro poinformował, że polskie dzieci należą do grona najbardziej nowoczesnych w Europie pod względem korzystania z Internetu i telefonów komórkowych. Wyprzedziły swoich rówieśników pochodzących między innymi z Niemiec i Włoch.

Najnowsze dane Eurobarometru, na które powołuje się dziennik Metro, plasują Polskę w pierwszej dziesiątce europejskich państw z największym odsetkiem dzieci korzystających codziennie z Internetu i posiadających telefon komórkowy. Trzy lata temu 32 procent dzieci w wieku 6-17 lat posiadało telefon komórkowy. Obecnie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 75 procent. Dla porównania w Niemczech ma on wartość 63 procent, w Wielkiej Brytanii 58 procent, a we Francji 50 procent.

W grupie dzieci w wieku od 6 do 10 lat do codziennego korzystania z Internetu przyznaje się 72 procent badanych. Wśród włoskich rówieśników uzyskano wynik na poziomie 34 procent. W tej grupie wiekowej przewaga jest widoczna także w kontekście posiadania aparatów fotograficznych. Urządzenia tego typu stanowią własność 42 procent Polaków, 32 procent Niemców, 24 procent Brytyjczyków i 7 procent Francuzów. Średnia europejska ma wartość 26,5 procent.

Fakt, że młodzi Polacy na dużą skalę korzystają z nowych technologii niewątpliwie cieszy. Specjaliści wyrażają jednak obawy o to, czy pęd do nowinek nie jest również efektem działań podejmowanych przez nadopiekuńczych rodziców (w przypadku telefonów komórkowych) oraz tym, że rodzice nie mają czasu dla dzieci (w przypadku Internetu). Problemem staje się również coraz mniejsza aktywność fizyczna dzieci.