Polskie firmy a kwestia piractwa

Na zlecenie Novella przeprowadzone zostały badania dotyczące wykorzystywania nielegalnego oprogramowania przez polskie firmy.

Dane do raportu zebrano poprzez telefoniczne wywiady z prezesami, szefami działów IT i osobami odpowiedzialnymi za zakup oprogramowania w 150 krajowych przedsiębiorstwach. Respondentami byli przedstawiciele firm posiadających co najmniej 5 stanowiskową sieć komputerową. W ankiecie wzięło udział 50 firm z Warszawy i 100 spoza stolicy. Badania objęły firmy zatrudniające do 50 pracowników (75 przedsiębiorstw), od 50 - 100 pracowników (38 firm) i powyżej 100 osób (37 firm). Badania przeprowadzał e-Pentor.

Około 40% badanych firm uznała wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania za przestępstwo gospodarcze, ponad 30% było natomiast zdania, iż jest to zwykła kradzież. Co czwarty respondent określił proceder jako wykroczenie natomiast 3% badanych deklarowało przyzwolenie na takie działanie. W kwestii konsekwencji kradzieży oprogramowania większość respondentów opowiada się za wysoką karą grzywny jednak raczej nie szacowaną według wartości skradzionego oprogramowania. Przedstawiciele kadry kierowniczej uznają także, że dotkliwą karą jest podanie nazwy firmy do publicznej wiadomości, na czym ucierpiałby wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa.

Zobacz również:

  • Mundial 2022 - wyniki na żywo i tabele grup - Mistrzostwa Świata w Katarze

Niewielka część badanych firm (2%) uznaje, że rozwiązaniem problemu jest wykupienie licencji na nielegalnie wykorzystywane oprogramowanie. Równie niewielu respondentów (3%) opowiada się za karą więzienia. Większość firm deklaruje wstrzemięźliwość w kwestii podejmowania zdecydowanych działań przeciwko procederowi piractwa. W 60% przypadków, osobom korzystającym w firmie z nielegalnego oprogramowania zwrócono by jedynie uwagę. Nie ma oczywiście mowy o złożeniu doniesienia na policję czy do producenta danej aplikacji. W dużych firmach nie podjęłoby żadnych kroków jedynie 16%, w mniejszych jednak ponad 40% nie zwróciłoby uwagi na fakt, iż pracownik korzysta z nielegalnych kopii jakiegoś oprogramowania.

Połowa badanych jest zdania, że całkowite uniemożliwienie korzystania z nielegalnego oprogramowania, nie wpłynie w bardzo znaczący sposób na wzrost sprzedaży licencji. Ponad 40% respondentów twierdzi, że producenci nie zwiększyliby znacząco swoich przychodów. Około 10% uważa, że w ogólne nie można mówić o wzroście sprzedaży licencji gdyż firmy korzystające z nielegalnych kopii i tak nie dokonają zakupu oprogramowania.

Zdaniem 75% badanych proceder nielegalnego kopiowania aplikacji wynika ze złej polityki producentów oprogramowania ustalających zawyżone ceny na swoje produkty. Część respondentów utrzymuje, że twórcy oprogramowania znacznie zawyżają dane o rzekomych stratach ponoszonych w wyniku piractwa.

Na podstawie przeprowadzonych badań Novell wnioskuje, że użytkownicy oprogramowania nie mają w zasadzie pojęcia o kosztach ponoszonych przez firmy w procesie produkcji konkretnych aplikacji, szczególnie tych przeznaczonych na rynek korporacyjny. Klienci wybierają stosunkowo kosztowne rozwiązania najwyższej klasy, mając przecież do dyspozycji inne tańsze systemy czy nawet bezpłatne oprogramowanie. Przedstawiciele firmy Novell widzą już jednak pozytywną zmianę w mentalności polskich użytkowników oprogramowania. Większa część z nich zdaje już sobie sprawę, że wartość intelektualne podlegają ochronie prawnej tak samo jak dobra materialne.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: