Polskie firmy chętnie sięgają po metody wywiadu gospodarczego

Większość menedżerów zajmujących się bezpieczeństwem w polskich firmach przyznaje, iż korzysta z usług wywiadowni gospodarczych. Uznają bowiem, że sprawdzanie partnerów biznesowych zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej przez ich firmy działalności.

Niemal 80% menedżerów zadeklarowało, że korzysta z usług wywiadu gospodarczego. Oznacza to, że firmy mają wyraźną potrzebę podnoszenia bezpieczeństwa biznesu poprzez sprawdzenie wiarygodności partnerów. Trzy czwarte respondentów jest zdania, że można uchronić się przed zawarciem ryzykownego kontraktu poprzez weryfikację kontrahentów. Nieco mniej (70%), wskazuje na odpowiednie procedury wewnętrzne, jako działanie zwiększające bezpieczeństwo.

Istnieją modelowe sytuacje, w których firmy weryfikują ryzyko gospodarcze: przed połączeniem przedsiębiorstw, kiedy pojawiają się trudności we współpracy - np. partner nie wywiązuje się ze zobowiązań lub gdy partner jest ewidentnie nieuczciwy i działa na niekorzyść naszego przedsiębiorstwa. Badanie pokazało, że menedżerowie nauczyli się już oceniać, ile kosztuje ryzyko. Coraz częściej decydują się sprawdzić partnera jeszcze przed nawiązaniem współpracy, ponieważ potencjalne problemy mogą być daleko poważniejsze niż kłopoty z płynnością, np. utrata kontroli nad firmą Dlatego wszelkie sposoby ograniczania ryzyka biznesowego są w cenie.

Większość respondentów jest świadoma, że bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej można poprawić i zwiększyć. Jako sposoby zwiększające bezpieczeństwo biznesu wymienia się następujące:

* stosowanie weryfikacji kontrahentów (76%);

* stosowanie odpowiednich procedur (70%);

* zatrudnienie wywiadowni gospodarczych (18%);

* samodzielne pozyskiwanie informacji gospodarczych o partnerach biznesowych (12%);

* szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa danych i informacji (8 %) - np. szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych czy informacji niejawnych.

Usługi wywiadu gospodarczego ankietowani definiują jako pozyskiwanie informacji (70%) i ich opracowywanie w postaci raportów (30%). Polscy menedżerowie poszukują danych o firmach i ich zarządzających, z którymi zaczynają prowadzić wspólne interesy. Najbardziej interesuje ich kondycja finansowa potencjalnych partnerów.

Neuron Agencja Public Relations przygotowała raport na ten temat, który powstał w oparciu o rozmowy z menedżerami ds. bezpieczeństwa w polskich firmach. Badanie zleciło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Bezpieczeństwa CLAUSULA SECURITATIS i firma Niemczyk i Wspólnicy, a zrealizowane zostało w marcu i kwietniu br. Wyniki prezentują opinie 50 menedżerów ds. bezpieczeństwa, zatrudnionych w dużych i średnich firmach na terenie Polski.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: