Polskie firmy planują akwizycje

Jak wynika z raportu Grant Thornton, niemal 60% polskich przedsiębiorstw prywatnych planuje w najbliższych trzech latach akwizycję innego podmiotu gospodarczego. Jest to wynik przekraczający światową średnią.

Na świecie średnio 37% firm zamierza w ciągu najbliższych trzech lat kupić inny podmiot.

W ciągu ostatniego roku odsetek polskich firm zainteresowanych rozwojem przez fuzje i przejęcia wzrósł niemal o jedną trzecią. Maciej Richter, Partner Zarządzający w departamencie Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton Frąckowiak uważa, że wiele firm w Polsce posiada już silne fundamenty kapitałowe, rynkowe i organizacyjne i dzięki temu może budować strategię rozwoju opartą o wzrost. Nie przeszkadza w tym nawet nieuchronne pogorszenie koniunktury. "Krajowy biznes dojrzał wreszcie do tego, aby wyjść

z roli młodszego brata, reagującego tylko na poczynania doświadczonej konkurencji obecnej znacznie dłużej na rynku europejskim, a często globalnym. Wyniki raportu pokazują, że polskie firmy wyzbyły się niepotrzebnych kompleksów i mają aspiracje do bycia liderami swoich rynków - przynajmniej w ujęciu regionalnym. Aktywizują więc swoje działania, właśnie na polu poszukiwań odpowiednich celów przejęcia. Poza tym wiele z nich zdążyło już zbudować nie tylko portfele wysokiej jakości produktów czy usług, ale także silne marki z potencjałem dalszego rozwoju" - powiedział Maciej Richter.

W Europie kontynentalnej odsetek firm, które planują w ciągu najbliższych trzech lat akwizycje wzrósł z 30 do 36%. Dla przedsiębiorstw jest to przede wszystkim sposób na dotarcie do nowych geograficznie rynków.

W krajach grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), odsetek firm planujących przejęcia zmalał do 41% z 59% rok wcześniej.

Firmy na świecie są w mniejszym stopniu zainteresowane pozyskiwaniem kapitału przez emisję publiczną - jedynie 10% deklaruje chęć debiutu giełdowego, wobec 22% rok temu.