Polskie lęki

Polacy obawiają się przede wszystkim przestępczości, bezrobocia, recesji i terroryzmu, ale także nieuczciwości i korupcji wśród przedstawicieli władzy.

Firma Synovate przeprowadziła badania nastrojów społecznych w Polsce, na Węgrzech i w Czechach. Aż 63% Polaków boi się przestępczości i bezprawia, 60% - recesji i bezrobocia (o 11 punktów procentowych więcej niż w 2001 r. i niemal trzykrotnie więcej niż w Czechach i na Węgrzech), a 31% - terroryzmu. Co czwarty ankietowany Polak obawia się korupcji i nieuczciwości przedstawicieli władzy (sondaż przeprowadzany był jeszcze przed ujawnieniem „afery Rywina”). 25% badanych obawia się także, że nie uda się osiągnąć dochodów wystarczających do godnego życia i płacenia rachunków, a 24% obawia się inflacji i wysokich cen.

Jedynie co piąty ankietowany uważa, że w najbliższym czasie sytuacja finansowa jego gospodarstwa domowego ulegnie poprawie, a ¾ wyraziło niepewność co do swojej sytuacji ekonomicznej. Są to bardziej pesymistyczne prognozy niż w Czechach i na Węgrzech.

Aż 41% respondentów z Polski uważa, że obecna sytuacja nie sprzyja robieniu zakupów i należy się wstrzymać z wydatkami.


Zobacz również