Polskie przyśpieszenie

Internet będzie jednym z motorów polskiej gospodarki - do takich wniosków doszli uczestnicy seminarium zorganizowanego przez TP SA.

W trakcie seminarium "Usługi społeczeństwa informacyjnego jako nowy segment rynku telekomunikacyjnego", którego organizatorem była Telekomunikacja Polska SA, dyskutowano o szansach przyspieszenia rozwoju gospodarczego naszego kraju, korzystając z możliwości, jakie stwarza e-gospodarka. Celem spotkania było stworzenie publicznego forum wymiany poglądów na temat szans i barier rozwoju nowego zjawiska w Polsce. Uczestnicy seminarium podzielili pogląd, iż rozwój gospodarki elektronicznej może zmniejszyć dystans dzielący Polskę od najbardziej rozwiniętych państw świata.

Prezes TP SA, Paweł Rzepka, zapewnił, że firma zamierza konkurować w tym segmencie rynku m.in. poprzez szybki rozwój usług typu m-biznes oraz zdobycie znaczącej pozycji w segmencie business-to-business. Poinformował również o możliwości uruchomienia przez TP SA programu oferowania użytkownikom "komputerów za darmo" (zapewne w połączeniu z subskrypcją usług firmy). Nie podał jednak szczegółów dotyczących tego przedsięwzięcia ani ewentualnego terminu jego rozpoczęcia.


Zobacz również