Polskie sądownictwo

Centrum im. Adama Smitha i Fundacja Ius et Lex przygotowały "Raport o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce". Podstawowy wniosek - najwyższa efektywność polskiego wymiaru sprawiedliwości przypada na rozpatrywanie spraw dotyczących przestępstw przeciwko funkcjonariuszom publicznym.

Sprawy o naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego w 2000 roku w 89%, a w 2004 w 90% kończyły się aktem oskarżenia, podobny odsetek oskarżeń występował w sprawach o znieważenie funkcjonariusza. Natomiast w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko zwykłym obywatelom, skuteczność wymiaru sprawiedliwości była znacznie niższa. W przypadku jednego z najpopularniejszych przestępstw - kradzieży z włamaniem - w 2000 r. akt oskarżenia wydano zaledwie w 9,4% spraw, w 2004 r. było jeszcze gorzej - 8,3%. Kradzieże samochodów znalazły swój finał w postaci aktu oskarżenia w 9,5% przypadków w 2000 r. i w 9,3% w 2004 roku. Zwykła kradzież kończyła się aktem oskarżenia odpowiednio w 14% i 15% w 2000 i 2004 roku.

"Państwo kierujące się prawem, to dla obywatela, przede wszystkim państwo bezpieczne, w którym przestępstwo karane jest bezwzględnie i szybko. Największym problemem polskiego sądownictwa jest jego przewlekłość. Doświadczenia Centrum wskazują, że przedsiębiorcy oczekuję jak najszybszego rozpatrzenia sprawy w sądzie. Szybkość postępowania stanowi jeden z podstawowych postulatów środowiska gospodarczego. Stan zawieszenia jest najbardziej uciążliwy dla obrotu gospodarczego - kosztowny zarówno dla Państwa jak i obywateli" - powiedział Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.

Z raportu wynika, że jakość sądownictwa gospodarczego w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat poprawiła się, choć najbardziej obciążeni wpływem nowych spraw są właśnie sędziowie wydziałów gospodarczych.

Autorzy raportu zbadali zagadnienie karania korupcji. W 2000 r. skierowaniem wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia w przypadku przestępstwa płatnej protekcji zakończyło się jedynie 14 spraw, zaś w 2004 r. - 76 spraw. Jest to bardzo mało.

Najpopularniejsze przestępstwa w Polsce to kradzież i oszustwo. Najpopularniejsze kary to kara pozbawienia wolności na 6 - 24 miesięcy z warunkowym zawieszeniem. Zaś najczęściej zasądzane grzywny to 300 - 1000 zł.