Polskie zamówienia publiczne na Europę

Polska przewodzi nowym krajom członkowskim pod względem liczby ogłoszeń o zamówieniach publicznych zamieszczonych w Europejskim Dzienniku Urzędowym, ale zaledwie 1% nie jest w języku polskim - wynika z raportu Telefonicznej Agencji Informacyjnej, firmy specjalizującej się w monitorowaniu przetargów w tymże Dzienniku.

Urzędowy Dziennik UE publikuje codziennie w 20 językach Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (OOPEC), ogłoszenia o zamówieniach publicznych zawarte są w w formie elektronicznej pod nazwą TED - Tender Electronic Daily. Zawiera on dziennie około 900 ogłoszeń.

Od 1 maja do 31 grudnia 2004 roku w Elektronicznym Dzienniku Przetargów zamieszczonych zostało 10 610 ogłoszeń z Polski (najwięcej, ponad 2 tys. opublikowano w październiku). Polska zajmuje 12. miejsce pod względem liczby ogłoszonych zamówień publicznych, najwyższe spośród nowych członków Unii. Niekiedy jednak w przypadku polskich ogłoszeń wcale nie wymagana była ich publikacji (TED zezwala jednak na publikację także gdy wartość przetargu nie przekracza progów). Dodatkowo zastanawiać może fakt, że aż 98% ogłoszeń opublikowano w języku polskim, zaledwie 180 (1,07%) - w języku angielskim i jedno - we francuskim. To zapewne ogranicza krąg odbiorców. Nadgorliwość?

Polskie ogłoszenia dotyczyły: zamówień publicznych na dostawy (60,6%), zamówień publicznych na usługi (36,8%) oraz zamówień publicznych na roboty budowlane (2,6%). Najwięcej polskich przetargów dotyczyło branży "urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne" (16%) oraz branży "chemikalia, produkty chemiczne i włókna gotowe" (13%). Najczęściej zaś publikowano przetargi z mazowieckiego (24% ogłoszeń) i śląskiego (12,95% ogłoszeń). Najrzadziej - z lubuskiego (2,5%), podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (po 2,7%).

Polska ustawa Prawo zamówień publicznych z 2004 r. nakłada obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym UE na podmioty ogłaszające zamówienia o wartości przekroczajacej 130 tys. EUR dla dostaw i usług, a 5 mln EUR dla robót budowlanych. Natomiast w przypadku ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych - progi te wynoszą odpowiednio 0,75 mln EUR dla dostaw i usług oraz 5 mln EUR dla robót budowlanych.

W TED zamówienia publiczne zamieszcza 25 krajów członkowskich UE a także Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria, USA, Japonia, zaś Rosja, Ukraina i Białoruś ogłaszają przetargi finansowane z funduszów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Programu Phare - Tacis Demokracja. Najwięcej przetargów pochodzi z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii.


Zobacz również