Pomoc i "pomoc" dla rozwijających się

Holandia robi najwięcej spośród bogatych krajów na rzecz poprawy jakości życia w krajach rozwijających się.

Center for Global Development (CGD) przygotowuje wskaźnik opisujący zaangażowanie 21 najbogatszych państw świata na rzecz rozwoju (Commitment to Development Index). W tegorocznym zestawieniu najwyżej oceniono Holandię, a najniżej - Japonię. Autorzy zestawienia obserwują stałą poprawę zachowań na rzecz redukcji nędzy na świecie. Poprawa ta jednak, jak zauważają, nie wypełnia nawet składanych wcześniej w tym względzie obietnic. W ostatnim czasie były to obietnice złożone w 2005 r., który był na świecie ogłoszony Rokiem Rozwoju.

Wskaźnik wyliczany jest na podstawie oceny działań w zakresie handlu, migracji i środowiska, wysokości udzielonej pomocy bezpośredniej (nie tylko jej wielkość, mierzona jako udział w PKB ofiarodawcy, ale i jakość). Stąd na przykład niezbyt wysoka ocena Stanów Zjednoczonych, który przekazuje w wartościach bezwzględnych pomoc najwyższą, ale jest ona zarazem najniższa w gronie wszystkich 21 najbogatszych krajów w relacji do wielkości gospodarki. Ponadto większość tej pomocy to kontyngenty zakupu produktow amerykańskich, co w ocenie CGD jest de facto formą subsydiowania własnych producentów. USA są także krytykowane za pomoc dla Iraku - ocenia się, że 90% pomocy jest kierowana niecelnie i pada ofiarą korupcji i kradzieży.

Stany Zjednoczne najlepiej wypadają za to pod względem znoszenia barier dla eksportu z krajów rozwijających się, a Wielka Brytania pod względem działań na rzecz postępu technologicznego i zwiększenia liczby miejsc pracy.

Ranking wg indeksu Commitment to Development Index 2006; Źródło: Center for GLobal Development

Holandia 6,6

Dania 6,4

Szwecja 6,3

Norwegia 6,2

Nowa Zelandia 5,6

Australia 5,5

Finlandia 5,4

Austria 5,4

Niemcy 5,3

Kanada 5,2

Szwajcaria 5,2

Wielka Brytania 5,1

Stany Zjednoczone 5,0

Irlandia 5,0

Belgia 4,9

Portugalia 4,8

Hiszpania 4,8

Francja 4,6

Włochy 4,3

Grecja 4,0

Japonia 3,1


Zobacz również