Pomoc nieznana

Niemal połowa Polaków nie słyszała o pomocy finansowej, którą nasz kraj uzyskuje od Unii Europejskiej.

Jak wynika z badania przeprowadzonego prze GfK Polonia, na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, 48% dorosłych Polaków nie słyszała o finansowej pomocy płynącej z różnych instytucji Unii Europejskiej.

Do pozostałych 52% dotarły informacje o różnych formach pomocy. 13% ankietowanych słyszało o wsparciu przez UE inwestycji w miejscu, w którym mieszka. O unijnej pomocy dla innych regionów Polski słyszało 24%, a 22% nie potrafi powiązać pomocy o której słyszało z żadną konkretną lokalizacją.

Wśród respondentów grupę najlepiej poinformowaną o pomocy państw Piętnastki stanowiły osoby w średnim wieku, aktywne zawodowo, z wykształceniem średnim lub wyższym, głównie mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. Lepiej zorientowane są również osoby, które deklarują poparcie dla przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Ankietowani najczęściej wspominali o pomocy w inwestycjach związanych z infrastrukturą - słyszało o niej 62%, z czego 32% mówi o wspieraniu przez UE projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, 32% o pomocy finansowej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe. Jedna czwarta spośród osób świadomych pomocy, którą dostajemy od UE, wie o wspomaganiu przez państwa Piętnastki polskiej edukacji, a jedna piąta o pomocy w organizowaniu szkoleń dla administracji i samorządów.


Zobacz również