Pomocnik WAP-mastera


Nokia WAP Toolkit 2.0

Nokia WAP Toolkit wspomaga tworzenie rysunków w formacie WBMP.

Nokia WAP Toolkit wspomaga tworzenie rysunków w formacie WBMP.

Aplikacja wymaga wcześniejszego zainstalowania środowiska Java Runtime Environment (JRE). Producent umieścił w jednym pakiecie instalacyjnym obie aplikacje. Nie ma więc potrzeby kopiowania dodatkowych plików z Internetu.

Nokia zaprezentowała odmienny interfejs aplikacji. Poszczególne widoki znajdują się w zakładkach. Są tam:

- Messages - komunikaty przeglądarki;####

- Bookmarks - książka adresów, zarówno plików lokalnych, jak i umieszczonych na serwerach;

- Variables - informacja o wartościach zmiennych występujących w przeglądanych taliach;

- History - lista ostatnio otwieranych plików;

- WML Deck - zawartość talii wyświetlanej w emulatorze (możliwy jest widok struktury, zdekodowany listing dokumentu lub prezentacja w postaci kodu binarnego);

- Session - informacja o otwieranych plikach, bardziej szczegółowa niż History (każdy plik otwierany do edycji znajdzie się w osobnej zakładce).

Edytory WML i WMLS rozpoznają poszczególne elementy i wyróżniają je kilkoma kolorami, w zależności od pełnionej funkcji. Umożliwiają również skompilowanie dokumentu i prezentację w emulatorze - tylko dokumenty WML. Chcąc przetestować działanie skryptu, trzeba go wywołać z pliku WML. W polu adresu można również wprowadzić adres internetowy. Po odebraniu danych z serwera aplikacja prześle je od razu do emulatora. Każdy dokument otwarty w przeglądarce można zdekodować do postaci pliku WML i otworzyć bezpośrednio w edytorze.

Elementem zwiększającym atrakcyjność Toolkitu jest możliwość tworzenia rysunków w formacie WBMP (Wireless Bitmap), akceptowanym przez urządzenia WAP. Istnieje też możliwość importowania rysunków z formatu GIF i JPG, jednak bez określenia konkretnych opcji czy algorytmu importu. Tego efektem jest to, że rysunku nie można praktycznie wykorzystać.

Do konwersji grafiki warto polecić program Dissect Image, oferujący kilkanaście algorytmów, z których każdy można dodatkowo dostrajać. Program można pobrać z serwerów: tucows.icm.edu.pl lub i.am/wapnuri.