Pomocnik WAP-mastera

Prezentujemy trzy aplikacje łączące funkcje wyspecjalizowanych edytorów i testerów dokumentów WML i WMLS. Skorzystanie z ich możliwości znacznie usprawnia proces tworzenia serwisów przeznaczonych dla terminali WAP. Umiejętność rozpoznawania w tworzonych dokumentach elementów języka i wyróżnianie ich kolorem pozwala uniknąć podstawowych błędów. Zaimplementowane kompilatory sprawdzają poprawność dokumentów, a emulatory natychmiast prezentują na wyświetlaczach wirtualnych wynik twórczości.


Prezentujemy trzy aplikacje łączące funkcje wyspecjalizowanych edytorów i testerów dokumentów WML i WMLS. Skorzystanie z ich możliwości znacznie usprawnia proces tworzenia serwisów przeznaczonych dla terminali WAP. Umiejętność rozpoznawania w tworzonych dokumentach elementów języka i wyróżnianie ich kolorem pozwala uniknąć podstawowych błędów. Zaimplementowane kompilatory sprawdzają poprawność dokumentów, a emulatory natychmiast prezentują na wyświetlaczach wirtualnych wynik twórczości.

Wireless Application Protocol (WAP) określa zestaw standardów, dzięki którym posiadacze odpowiednich modeli telefonów komórkowych uzyskają dostęp do różnych usług sieciowych, w tym do dokumentów napisanych w języku WML (Wireless Markup Language). Dokument taki jest określany mianem: talia (DECK) i zawiera definicję jednej lub wielu kart (CARD). Strukturę i zasady tworzenia dokumentów WML opisano w artykule pt. "Przez WML do komórki". W tym natomiast skupiliśmy się na programach pretendujących do miana uniwersalnego narzędzia do projektowania i testowania serwisów WAP.

Pomocnik WAP-mastera
Dokumenty WML są plikami tekstowymi i mogą być tworzone praktycznie w każdym edytorze tekstu, na przykład w Notatniku Windows. Warto jednak rozważyć instalację jednego z opisanych tu programów. Wraz z wyspecjalizowanym edytorem tekstu dostajemy "pod myszkę" zestaw przydatnych narzędzi, takich jak emulator terminalu WAP. Programy te różnią się nie tylko interfejsem, ale także możliwościami i wymaganiami w zakresie systemu.

Ericsson WapIDE SDK 2.1

<font color="#000080">WAP Integrated Development Environment Service Development Kit

Pomocnik WAP-mastera
Pakiet instalacyjny, oprócz aplikacji WapIDE, zawiera serwer WWW - Xitami. Serwer po instalacji jest już jest skonfigurowany pod kątem obsługi serwisów WAP. Wiąże się to tylko z dodaniem odpowiednich typów MIME (a to już za nas zrobiono). Jeżeli nie chcemy lub nie potrafimy właściwie wykorzystać obecności serwera, możemy o nim zapomnieć zaraz po instalacji. Warto jednak przeprowadzić próbę otwarcia dokumentów za jego pośrednictwem i to zarówno z poziomu WapIDE, jak i innych przeglądarek WAP. Aby to wykonać, kopiujemy do katalogu C:/Program Files/Ericsson/WapIDE/Samples/wml plik WML, który zamierzamy obejrzeć. Taka lokalizacja jest właściwa dla dokumentów WML pod warunkiem, że zainstalowaliśmy pakiet WapIDE z domyślnymi ustawieniami. Następnie wpisujemy w polu adresu mikroprzeglądarki WAP adres naszego serwera:http://127.0.0.1/wml/plik.wml. Aby wszystko działało, muszą być spełnione pewne warunki, np. zainstalowany protokół TCP/IP. Jeżeli komputer jest wykorzystywany do łączenia się z Internetem, nie trzeba nic więcej robić.

Pakiet WapIDE składa się z trzech aplikacji. Są to:

- Browser - niezależna przeglądarka WAP;

- AppDesigner - narzędzie do tworzenia i testowania dokumentów WML i WMLS;

- Server Toolset - program do analizy składni dokumentów WML oraz kompilacji plików WML i WMLS do postaci binarnej.

Pomocnik WAP-mastera
Obszar roboczy aplikacji AppDesigner podzielono na trzy części. Znajduje się tam okno edytora tekstowego, zawierające źródło dokumentu WML lub WMLS, emulator telefonu Ericsson R320s oraz okno, zawierające informacje o przebiegu procesu kompilacji i lokalizacji ewentualnych błędów. Edytor rozpoznaje znaczniki języka WML i wyróżnia je kolorem, brakuje go jednak podczas edycji skryptów WMLS. Dużą zaletą jest obecność kreatora elementów języka WML. Uaktywniamy go, wybierając z menu opcję Edit/Insert. W zależności od lokalizacji kursora w edytowanym dokumencie istnieje możliwość wstawienia dozwolonych w tym miejscu elementów. Po wybraniu elementu z listy otwiera się okno zawierające listy wyboru i pola tekstowe, w które trzeba wpisać wartości charakterystycznych dla niego (wybranego elementu języka WML) parametrów. Dzięki temu nie jest już potrzebna specyfikacja WML, a przynajmniej część z opisem składni poszczególnych znaczników. Po zakończeniu prac nad formą możemy skompilować dokument i podejrzeć jego zawartość w emulatorze. Trochę kłopotliwe jest ograniczenie liczby jednocześnie edytowanych dokumentów (tylko jeden). Efektem tego jest konieczność każdorazowego wczytywania z dysku do edytora poszczególnych plików projektu.

Pakiet wyposażono w narzędzie do deasemblacji (Disassemble). Na podstawie danych zawartych w skompilowanych plikach (WMLC i WMLSC) otrzymujemy informacje o składni dokumentu, który posłużył do ich utworzenia. Dane wynikowe są jednak pełne dodatkowych informacji, co powoduje, że nie jest łatwe odtworzenie pierwotnej formy.

Przeglądarka WAP, dołączona do pakietu WapIDE, umożliwia otwarcie plików zlokalizowanych zarówno na dysku lokalnym, jak i na serwerze internetowym. Można jej używać bez konieczności uruchamiania AppDesignera.

Motorola MADK 1.1

<font color="#000080">Mobile Applications Development Kit

Skorzystanie z programu wymaga wcześniejszego zainstalowania w systemie wirtualnej maszyny Java (Java Virtual Machine). Oprogramowanie można pobrać z internetowej witryny Microsoftu (http://www.microsoft.com/java/vm/dl_vm40.htm).

Pomocnik WAP-mastera
MADK oferuje edytor WML i WMLS wraz z kompilatorem. Pliki stanowiące pewną całość można zgrupować w projekcie. Wtedy możliwa jest jednoczesna praca z wieloma dokumentami - zarówno WML, jak i WMLS. Niektóre procesy, takie jak kompilacja, są wykonywane na wszystkich elementach projektu. Dzięki temu otrzymujemy informacje o istniejących błędach, co może znacznie przyspieszyć proces tworzenia i testowania serwisu WAP.

Produkt Motoroli charakteryzuje duża przejrzystość interfejsu, dostęp do wszystkich opcji jest możliwy z poziomu paska narzędzi. Informacje o plikach wchodzących w skład projektu są wyświetlane w formie drzewa. Jeżeli mamy otwartych jednocześnie kilka dokumentów do edycji, bez trudu dotrzemy do właściwego - wystarczy kliknąć na jego nazwie.

Nieodłącznym elementem prezentowanych pakietów są emulatory terminali WAP. MADK wyróżnia się bogactwem dostępnych modeli symulowanych urządzeń. Odnosi się jednak wrażenie, że mamy do czynienia z tym samym wyświetlaczem, ale w innej obudowie. Mimo sporych wymiarów niektórych modeli, tekst nie mieści się w szerokości. Być może tak jest w rzeczywistości? Nie mieliśmy możliwości sprawdzenia wszystkich modeli telefonów Motorola. Jeśli tę niedogodność można pominąć, to niezrozumiały jest brak obsługi rysunków WBMP przez emulator. Szkoda, ponieważ aplikacja sprawia pozytywne wrażenie, również dzięki temu, że otwiera pliki z serwera z jednoczesną prezentacją zawartości talii w edytorze.