Ponad 1/3 mieszkańców UE to komputerowi analfabeci

Trzydzieści siedem procent spośród mieszkańców Unii Europejskiej między 16 i 74 rokiem życia nie potrafi w ogóle posłużyć się komputerem. Te zatrważające wyniki ogłosił właśnie Eurostat.

Najwyższy odsetek "e-analfabetów" to Grecy (65 procent), Włosi (59 procent) i Węgrzy (57 procent). Komputerów unika również ponad połowa mieszkańców Cypru i Portugalii (54 procent) oraz Litwy (53 procent).

Najbardziej "uświadomieni" są Duńczycy i Szwedzi - w tych krajach umiejętność posługiwania się "blaszakami" deklaruje odpowiednio 90 i 89 procent społeczeństwa. "E-analfabeci" stanowią zatem zaledwie ok. 10 procent mieszkańców w badanym przedziale wiekowym.

Nieco dalej znajduje się Luksemburg (20 procent "nieuświadomionych"), Niemcy (21 procent) i Wielka Brytania (25 procent).

Na komputerach częściej znają się mężczyźni (styczność miało lub korzysta 66 procent) niż kobiety (61 procent). Największe problemy z współczesną technologią deklarują ludzie starsi - po 55. roku życia ponad 65 procent badanych nie potrafiłoby się posłużyć klawiaturą i myszką.