Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Szeptelu - zginęło ok. 70 mln zł z emisji z 2001 roku. Optimus utworzył w wynikach skonsolidowanych za 2002 roku rezerwę na poczet mniejszej wartości spółek zależnych Xtrade i Optimus Enterprise - łącznie w wysokości ponad 27 mln zł.

PARKIET

Miliony dla prezesów

W 2002 roku zarobki zarządów i rad nadzorczych banków notowanych na giełdzie spadły o 6%. Zysk netto ich spółek spadł w tym czasie o 28%, do 1,4 mld zł, podczas gdy menedżerowie zarobili w sumie 132,7 mln zł. Najwięcej władze Millennium - łącznie 28,8 mln zł, o jedną trzecią mniej kolejno zarządy i rady BPH PBK i BRE. (s. 1)

Xtrade psuje wyniki Optimusa

Strata netto Optimusa za rok ub. została powiększona do 51,8 mln zł, czyli o 30%, w związku z koniecznością zawiązania rezerwy na poczet przeszacowanych Optimusa Enterprise i platformy Xtrade. Xtrade kosztował spółkę w sumie 22,3 mln zł z nowej rezerwy wartej łącznie 27,1 mln zł; platforma B2B miała w 2002 roku 8,2 mln zł przychodów i 6,2 mln zł straty netto. (s. 4)

Zginęło 70 mln zł

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przesłała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa niewłaściwego wykorzystania przez poprzednie władze Szeptela środków z emisji. Dotyczy to ok. 70 mln zł z 78 mln uzyskanych w ofercie publicznej z 2001 roku. Ówczesny prezes Michał Skolimowski twierdzi, że w grudniu 2001 roku, kiedy ustępował na rzecz Andrzeja Wyszyńskiego, w kasie operatora było 68 mln zł. (s. 6)

PULS BIZNESU

ARiMR: ciągle nowe pomysły na IACS

Szefujący od marca br. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jerzy Miller twierdzi, że do końca czerwca br. podpisane zostaną z HP aneksy do umowy na budowę systemu IACS. Po podpisaniu aneksów powstać ma kolejna wersja masterplanu - opisu budowy systemu. Tymczasem były prezes ARiMR twierdzi, że aneksy nie są potrzebne, a zdaniem anonimowo wypowiadającego się dyrektora z agencji, terminy w przygotowywanym nowym dokumencie już teraz są nieaktualne i nie ma szans, aby system powstał na czas. (s. 4)