Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Sieć komórkowa Plus GSM uruchomiła Zintegrowany System Ratownictwa z "wodnym" i "górskim" numerem alarmowym. Rząd przedstawi propozycję obszernej nowelizacji KSH. Do 2007 roku w Japonii ma być 60 mln internautów - zakłada tamtejsze ministerstwo telekomunikacji.

RZECZPOSPOLITA

Wołanie o pomoc

Sieć komórkowa Plus GSM uruchomiła Zintegrowany System Ratownictwa w ramach którego pod numery alarmowe można zgłaszać wypadki w górach (601 100 300) i na wodzie (601 100 100). Zgłoszenia o wypadkach pod numer „wodny” przekierowywane są automatycznie zależnie od lokalizacji osoby dzwoniącej do najbliższej grupy WOPR, a „górski” – TOPR lub GOPR. Nie zlokalizowane zgłoszenia trafiają do centrum WOPR w Sopocie skąd są odpowiednio rozdysponowywane. Z kolei niezlokalizowane połączenia z gór przekierowywane są przez system automatycznej informacji głosowej, w której dzwoniący może określić sam swoje położenie. (s. B 3)

Szlifowanie prawa handlowego

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu obszernej nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Proponuje się zmianę 83 z 633 artykułów kodeksu, w tym niektórych gruntownie. Celem nowelizacji jest m.in. dostosowanie KSH do wymogów dyrektyw UE, uwzględnienie zmian w ustawie o rachunkowowści wynikających z implementacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, usunięcie wewnętrznych kolizji kodeksu, liberalizację wymogów funkcjonowania spółek (m.in. obniżenie minimalnej wartości udziałów i akcji), wprowadzenie dwutygodniowego terminu na rejestracji spółki. (s. C 1)

GAZETA WYBORCZA

Kwitnący Internet

Japońskie ministerstwo telekomunikacji chce, aby do 2007 roku z Internetu korzystało 60 mln Japończyków, czyli połowa ludności (obecnie jest to ok. 20 mln). Wzrost liczby internautów ma wynikać z niskiego stałego abonamentu (obecnie wartość przeciętnej miesięcznej opłaty to 1/16 średniego abonamentu amerykańskiego), a towarzyszyć ma mu także wzrostu jakości i liczby oferowanych w Sieci witryn japońskich. (s. 22)