Poniedziałkowy Przegląd Prasy

MSP sprzeda w tym roku akcje TP SA dużym inwestorom finansowym. Grupa CL pod kreską. Obligatariusze Elektrimu czekają na orzeczenie powiernika emisji ratunkowej holdingu. PKPP przeciw zmianom w przepisach o egzekucji komorniczej.

PARKIET

Telekomunikacja dla instytucji

Według informacji Parkietu, Ministerstwo Skarbu przygotowuje się już do sprzedaży pozostającego w rękach państwa pakietu akcji TP S.A. Planowana na br. transakcja ma objąć ok. 11% kapitału spółki. MSP sprzeda akcje TP S.A. dużym inwestorom finansowym, a więc w podobny sposób jak przed dwoma miesiącami uczyniła to Kompania Węglowa. (s. 1)

ComputerLand pod kreską

Skonsolidowane przychody CL wzrosły w II kw. br. o 6% - w porównaniu do Q2'2002 i sięgnęły 133 mln zł. Grupa zanotowała jednak stratę w wysokości 0,3 mln zł, w porównaniu z 5,6 mln zł przed rokiem. Negatywny wpływ na wynik spółki ma przede wszystkim amortyzacja wartości firmy z konsolidacji, przypadająca na II kw. br. - zmniejszyła ona planowany zysk o 840 tys. zł. (s. 4)

Nie będzie wysypu nowych emisji

Spółki publiczne pomimo poprawy koniunktury nie planują na razie nowych emisji. Finansują raczej działalność poprzez kredyty albo obligacje. Powodem jest brak interesujących przedsięwzięć, na które mogłyby zostać przekazane uzyskane środki, albo posiadanie wystarczającego kapitału do prowadzenia działalności. (s. 5)

PULS BIZNESU

Elektrim w rękach powiernika

Obligatariusze Elektrimu nie chcą komentować sporu z Elektrimem, czekają natomiast na orzeczenie powiernika emisji - londyńskiej Law Debenture Trust Corporation. (s. 4)

Przedsiębiorcy nie chcą płacić komornikom

Proponowane zmiany w zasadach rozliczania kosztów komorniczych postępowań egzekucyjnych zakładają przeniesienie kosztów egzekucji komorniczej na wierzycieli. Zdaniem przedsiębiorców reprezentowanych przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, obciążanie wierzyciela kosztami egzekucji wynoszącymi 3% roszczenia i skreślenie zapisu o 3-dniowym terminie rozpoczęcia działania przez komornika, podniesie koszty egzekucji komorniczej i doprowadzi do celowego wydłużania terminu podjęcia czynności w celu uszczuplenia majątku dłużnika. (s. 7)