Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Gospodarka światowa wzrośnie w tym roku o 3,7% – przewidują eksperci ONZ. Dziś Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Techmex ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 30 zł za sztukę.Do 17 maja br. TP ma udzielić wiążącej odpowiedzi w sprawie sięgających 2 mln zł spłaty roszczeń SM-Media.

GAZETA PRAWNA

Pasażerowie wracają na podniebne trasy

Marzec br. okazał się rekordowym miesiącem wzrostu przewozów pasażerskich europejskich linii lotniczych. Do grona najlepszych należy PLL LOT. LOT w marcu przewiózł 272,9 tys. pasażerów, czyli o 19,7% więcej niż rok temu (w styczniu było o 11,9% więcej, w lutym o 14,9%). Poprawił się też wskaźnik tzw. obłożenia miejsc w samolotach, na co wpłynęła m.in. współpraca z Lufthansą w ramach sojuszu StarAlliance. (s. 9;http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/28.html?numer=1185&dok=1185.28.3.2.9.1.0.1.htm )

Amerykańska lokomotywa

Gospodarka światowa wzrośnie w tym roku o 3,7% – przewidują eksperci Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ (rok wcześniej – 2,3%). Grupa krajów o gospodarce w trakcie przemian, w tym Polska, osiągnie w br. 6-proc. wzrost PKB. Gospodarka amerykańska będzie rosła w tempie 4,7%, jednak na dłuższą metę nie będzie ona mogła spełniać roli lokomotywy światowego wzrostu. Przeszkodzi jej w tym deficyt budżetowy i handlowy – ocenia ONZ. (s. 11;http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/28.html?numer=1185&dok=1185.28.420.2.11.2.0.3.htm )

Decyzje przez Internet

Dziś Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa jest niezbędna do wprowadzenia w Polsce programu "e-Europa 2005 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich", w ramach którego wprowadzana jest e-administracja. (s. 3;http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1185&dok=1185.6.3.2.3.1.0.1.htm )

PULS BIZNESU

Jeszcze nie rejestrują

Wbrew oświadczeniom Ministerstwa Finansów (MF), nie ruszyła jeszcze rejestracja firm dla potrzeb handlu wewnątrz-unijnego. Urzędy skarbowe tylko przyjmują formularze VAT R i VAT R/UE i wysyłają je do centrali w Warszawie, gdzie następuje weryfikacja. Z ankiety przeprowadzonej przez PB w piątek w losowo wybranych urzędach wynika, że żaden z nich nie wydał jeszcze ani jednego potwierdzenia rejestracji. (s. 6;http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls_dzis&id=289049 )

Cena emisyjna akcji Techmeksu ustalona na 30 zł

Techmex ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 30 zł za sztukę. W czwartek spółka podała, że ustaliła przedział cenowy akcji serii D na 28-32 zł za jedną akcję. Od czwartku do piątku trwało budowanie księgi popytu na od 1,5 do 3 mln akcji serii D. Zapisy na akcje serii D i ewentualnie na akcje serii B, należące do dotychczasowych akcjonariuszy Techmeksu, odbywać się będą od 19 do 21 kwietnia. (s.10;http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls_dzis&id=289049 )

Finansowe roszczenia mają poprawić kondycję

Do 17 maja br. TP ma udzielić wiążącej odpowiedzi w sprawie spłaty roszczeń SM-Media. Sprawa dotyczy utraconych korzyści z tytułu niedostosowania się TP do decyzji URTiP dotyczącej rozliczeń z tytułu wymiany ruchu telekomunikacyjnego – SM-Media domaga się 2 mln zł. (s. 13;http://www.pb.pl/content.aspx?sid=puls&id=289043 )

RZECZPOSPOLITA

George Soros ostrzega

George Soros znany m.in. ze skutecznego ataku spekulacyjnego na brytyjskiego funta ostrzegł, że waluty krajów wstępujących do Unii Europejskiej są wymarzonym celem do spekulacyjnych ataków. Dlatego - zdaniem Sorosa - wszystkie te kraje powinny jak najszybciej wejść do strefy euro. W ocenie Sorosa, szczególnie Polska i Węgry, dwie największe gospodarki wstępujące do UE, są narażone na takie ataki. Rynki walutowe tych krajów są stosunkowo małe w porównaniu z aktywami, jakimi dysponują fundusze spekulujące walutą. (s. B 5;http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040419/ekonomia/ekonomia_a_7.html )

GAZETA WYBORCZA

Coraz szersza walka w Sieci

Na rynek szerokopasmowego usług dostępu do Internetu w Polsce wchodzą kolejni gracze, szerokopasmowy Internet przestał być usługą niszową. "Coraz więcej osób korzysta z Internetu w sposób codzienny, ich oczekiwania co do szybkości transferu, usług dodatkowych i bezpieczeństwa szybko rosną" - mówi Joanna Pasynkiewicz, wiceprezes Astera, największego wśród sieci telewizji kablowej dostawcy Internetu. (s. 28;http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,2027261.html )