Poniedziałkowy przegląd prasy

Dwóch wysokich urzędników URTiP jest właścicielami akcji TP SA. Wyniki osiągnięte przez TP SA w trzecim kwartale spełniły oczekiwania rynku. Amazon.com zaczyna przełamywać złą passę.

GAZETA WYBORCZA

Etyka urzędnika

Czy posiadanie przez urzędnika państwowego akcji firmy, którą w ramach pełnionej przez niego funkcji będzie kontrolował jest zgodne z prawem? Dyskusja na ten temat rozgorzała po tym jak okazało się że dwóch wysokich urzędników Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty jest właścicielami akcji TP SA. (s. 33)

RZECZPOSPOLITA

Praca i trochę szczęścia

Sylwetka Jeffa Bezosa, założyciela internetowej firmy Amazon.com, która zaczyna przełamywać złą passę. W trzecim kwartale internetowy sklep Bezosa odnotował 33 proc. wzrost sprzedaży i znacznie zredukował straty. (s. B10)

PRAWO I GOSPODARKA

Promieniujący Kraków

Veracomp rozszerza swą działalność na kraje Europy Środkowowschodniej, oferując dostęp do zaawansowanych technologii informatycznych. Zdobycie nowych rynków da firmie 15-20% wzrostu przychodów ze sprzedaży. (s. 7)

Parkiet

Softbank wyczyścił bilans

Strata Softbanku w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosła prawie 167 mln zł. Nawiązanie bliższych kontaktów z Prokomem zmusiło spółkę do dokonania odpisów aktualizujących wartość majątku. (s. 3)

Prokom trzyma fason

Prokom podtrzymał prognozę zysku netto na koniec roku na poziomie 100 mln zł. Prezes spółki nie wypowiada się jednak o przyszłorocznych planach finansowych, uzależniając je od wyników dużych przetargów. (s. 3)

Puls Biznesu

Obdarowani najbardziej szkodzą kursowi TP SA

Wyniki osiągnięte przez TP SA w trzecim kwartale spełniły oczekiwania rynku. Zdaniem komentatora "Pulsu Biznesu", dobre wyniki poprawiły nieco negatywny obraz spółki po pierwszym półroczu i pozwalają przypuszczać, że przyszły rok będzie lepszy od bieżącego. (s. 20)