Ponure prognozy ekonomiczne mają swoje jasne strony

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Accenture, ponad połowa osób zajmujących wyższe szczeble kierownicze jest przekonana, że spadek koniunktury ma dobre strony.

Większość badanych wykorzystała obecny stan gospodarki na wstrzymanie inwestycji, krytyczne przyjrzenie się modelowi biznesowemu, czyli na to, na czym przedsiębiorstwo zarabia, oraz „na uporządkowanie swojego podwórka”. Ponad połowa osób szczebla kierowniczego (53%) zgadza się, że wyeliminowanie słabych modeli biznesowych stanowi „jasną stronę spowolnienia gospodarczego”. Na pierwszym miejscu stawia to 60% osób kierujących firmami średniej wielkości (o obrotach nie przekraczających 5 mld USD) i 41% osób kierujących dużymi firmami (o obrotach ponad 10 mld USD). 39% jest przekonane, że najbardziej negatywnym skutkiem spowolnienia gospodarczego jest niemożność zdobycia nowego kapitału.

Ponadto 31% osób kierujących dużymi firmami stwierdziło, że wierzy, iż spowolnienie gospodarcze pozwoli im skoncentrować się na zmniejszeniu kosztów oraz osiągnąć bardziej znaczącą pozycję w swoim sektorze, ponieważ wstrząsy rynkowe będą eliminować konkurentów.

Jak wynika z badań, osoby zajmujące szczeble kierownicze są przekonane, że najbardziej korzystne „inwestycje w nowe technologie”, dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat, obejmowały: zarządzanie łańcuchem zaopatrzeniowym (38%), zarządzanie relacjami z klientem (29%) i planowanie zasobów przedsiębiorstwa (22%). Inwestycje w technologie SCM są najbardziej doceniane przez kierownictwo firm, zajmujących się handlem detalicznym oraz firm produkcyjnych (odpowiednio: 55 i 42% umieściło technologie SCM na pierwszym miejscu), podczas gdy inwestycje w technologie CRM są najwyżej oceniane przez kierownictwo firm świadczących usługi finansowe, zajmujących się ubezpieczeniami i obrotem nieruchomościami (50% umieściło technologie CRM na pierwszym miejscu). 25% kierownictwa sądzi, że „następna zabójcza technologia” będzie bezprzewodowa lub przeznaczona do pracy w ruchu.