Poparcie wzrosło po Kopenhadze

Po zakończeniu negocjacji akcesyjnych w Kopenhadze za członkostwem Polski w UE zamierzało głosować 57% Polaków.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Pentor, gdyby referendum odbyło się tuż po kopenhaskim szczycie, 57% badanych głosowałoby za przystąpieniem Polski do UE, przeciwko 15%, 22% nie miałoby zdania na ten temat, a 6% w ogóle nie poszłoby do urn.

Po szczycie w Kopenhadze liczba zwolenników UE wzrosła o 8 punktów procentowych (w porównaniu z danymi z początku grudnia 2002 r.), o tyle samo zmalała liczba przeciwników.