Poprawa w gospodarce, poprawka w szacunkach

Departament Handlu ogłosił ponownie wyniki amerykańskiej gospodarki za I kw. br., ponieważ okazały się lepsze od pierwotnych szacunków.

Produkt krajowy brutto wzrósł w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. według ostatecznych obliczeń w stosunku rocznym o 1,9%, podczas gdy w komunikacie sprzed miesiąca oszacowano go na 1,6%. Oznacza to także wyraźną poprawę w stosunku do wyników z IV. kw. ub. roku, kiedy PKB wzrósł w USA o 1,4%.

Poprawa wyników gospodarki USA wynikła przede wszystkim z większych wydatków konsumenckich i zwiększenia wartości eksportu. Pierwsze oszacowania nie uwzględniły dostatecznie tych czynników, przeceniły z kolei, jak się okazało, spadek inwestycji i wzrost importu.