Poprawiony AirPort

Koncern Apple Inc. udostępnił poprawkę oprogramowania dla swojego bezprzewodowego urządzenia AirPort. Aktualizację można pobrać ze strony producenta.

Poprawka AirPort Base Station Update 2007-001 usuwa znalezione błędy oraz poprawia kompatybilność następujących aplikacji:

- AirPort Utility

- AirPort Admin Utility

- AirPort Disk Utility

- AirPort Disk Agent.

Warto dodać, że urządzenia AirPort Extreme wspierają niezatwierdzony jeszcze standard 802.11n. Większość nowych urządzeń firmy Apple posiada już obsługę nowego standardu bazującą na szkicu zatwierdzonym przez IEEE 802.11n Working Group. Standardowo obsługuje go najnowsze dziecko firmy z Cuppertino - Apple TV, a w nowych Makach można włączyć obsługę przy pomocy płatnego narzędzia przygotowanego przez Apple.

Więcej informacji o aktualizacji.