Poprawiony podgląd w QuarkXPress

Koyosha Graphics wydała aktualną wersję rozszerzenia Enhance Preview Xtension dla aplikacji QuarkXPress.

Edycja 'lite' rozszerzenia Enhance Preview została wbudowana do wersji 4.10 i 4.11 programu QuarkXpress, natomiast uaktualnienie oferowane przez Koyosha Graphics eliminuje problemy z jego kompatybilnością i pojawiające się komunikaty o błędach. Enhance Preview XT 2.1.4 revision 5 oraz Enhance Preview XT Special Edition 2.1.4 revision 5 są już dostępne do pobrania z witryny producenta i eliminują pojawianie się komunikatów 'Can't find required volume or folder [-35]' podczas prób zapisania dokumentu oraz ostrzeżenia 'File not found [-43] ukazującego się w czasie prób odświeżenia obrazów zapisanych jako 'Missing' lub 'Modified' w listach okna dialogowego 'Usage' i podczas zapisywania plików. Nowa wersja XTension poprawia także drukowanie obrazów na drukarkach 'non-PostScript' oraz usuwa pionową linię wyświetlaną na prawej krawędzi niektórych obrazów bitmapowych i zapisanych w skali szarości.

W celu uniknięcia dodatkowych konfliktów i problemów, Koyosha Graphics zaleca także użytkownikom Xpress 4.11 zainstalowanie 411FixIt Xtension dostępne na witrynie Quarka.

http://www.koyosha.com


Zobacz również