Poprzednik czy konkurent?

Wprowadzając technologię ADSL-Neostradę i radykalnie obniżając za jej pomocą cenę dostępu do Internetu, Telekomunikacja Polska zadbała również o to, żeby użytkownicy poprzedniej usługi dostępowej - SDI - mieli korzystne warunki finansowe przejścia na nową. Deklarowana szybkość transferu i kampania reklamowa dają efekty, czy jednak rzeczywiście warto się decydować na natychmiastową wymianę łącza?


Wprowadzając technologię ADSL-Neostradę i radykalnie obniżając za jej pomocą cenę dostępu do Internetu, Telekomunikacja Polska zadbała również o to, żeby użytkownicy poprzedniej usługi dostępowej - SDI - mieli korzystne warunki finansowe przejścia na nową. Deklarowana szybkość transferu i kampania reklamowa dają efekty, czy jednak rzeczywiście warto się decydować na natychmiastową wymianę łącza?

SDI i Neostrada wykorzystują zupełnie inne technologie dostępu do Internetu. System SDI składa się z dwóch elementów produkowanych przez firmę Ericsson: terminalu dostępowego, znajdującego się u użytkownika, oraz modułu znajdującego się u operatora, montowanego w szafach 19" i obsługującego 16 terminali. Brak "możliwości technicznych" powoduje, że na usługę trzeba czekać niekiedy miesiącami, czasem w ogóle bezskutecznie. Ale gdy w danej lokalizacji znajdzie się 16 chętnych, wtedy zazwyczaj możliwości techniczne także się pojawią... Dane transmitowane są przez tę samą linię analogową, co głos - gdy jednocześnie korzysta się z łącza i telefonu, transfer spada do około 70 kb/s.

Poprzednik czy konkurent?

Porównanie - HIS i ADSL

Z zestawienie cech charakterystycznych obu łączy (patrz tabela "Porównanie - HIS i ADSL") wynika, że SDI ma pewne właściwości, którymi Neostrada nie dysponuje. SDI jest łączem symetrycznym - dane tak samo szybko wychodzą od abonenta, jak do niego docierają. Szybkość deklarowana to 115 kb/s, a w umowie z TPS.A. jest klauzula zobowiązująca operatora do zachowania tej prędkości na odcinku między terminalem a serwerem. Teoretycznie oznaczałoby to prędkość 14 kB/s, ale usługa SDI jest wciąż realizowana poprzez modem, i to analogowy - po dodaniu bitów startu i stopu do każdego kilobajta uzyskujemy prędkość ok. 10,5 kB/s. Gdy nie ma problemów z routerami czy złej jakości liniami telefonicznymi, to transfer cały czas, niezależnie od pory dnia, utrzymuje się na tym poziomie. Nie jest więc prawdą, że SDI bywa wolne, gubi pakiety czy całe e-maile, pliki itd.

Poprzednik czy konkurent?

Neostrada kontra składak

Przez bardziej zaawansowanych użytkowników SDI nie bez powodu bywa nazywane najtańszym serwerem w Polsce. Wiąże się to z przyporządkowaniem stałego adresu IP do każdego terminalu. I teoretycznie, i praktycznie wszyscy użytkownicy SDI mogą u siebie uruchamiać serwery WWW, FTP, telnetu, PHP, bazy MySQL i wszystkie inne - umowa z operatorem tego nie zabrania; wystarczy właściwy system operacyjny i oprogramowanie. Oczywiście taki serwer nie może być bardzo obciążony, bo nie pozwala na to przepustowość łącza. Jeśli jednak chcemy wykorzystać SDI np. do wymieniania się plikami, zakładając u jednego z użytkowników serwer FTP, na przykład na wbudowanych w Windows NT4, 2000 i XP Professional Internetowych Usługach Informacyjnych (wykorzystujących protokół NNTP (Network News Transfer Protocol), protokół FTP (File Transfer Protocol) i protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), to brak limitów transferowych, stały adres IP i mały, ale stabilny transfer łącza może zrobić z SDI system wymiany plików bezpieczniejszy i szybszy niż e-mail czy programy p2p. W tej chwili "konkurencyjna" Neostrada ma dynamicznie przydzielany adres IP, a swego czasu obowiązywał w niej (poza najdroższą wersją 2 Mb/s) miesięczny limit transferu danych wchodzących i wychodzących, co praktycznie wykluczało zastosowania serwerowe.

Poprzednik czy konkurent?

Udostępnianie połączenia Internetowego w Windows 2000.

TP S.A. zabrania również udostępniania usługi Neostrada poza lokal użytkownika, nakładając dotkliwe kary finansowe na łamiących to postanowienie internautów, co w teorii ogranicza jej zastosowanie w sieciach komputerowych do szkół, firm i domów, w których jest więcej niż jeden komputer. W wypadku SDI sytuacja jest trochę inna, bo TP S.A. w dziale FAQ na swoich stronach rzeczywiście informuje, że "nie zaleca się zakładania sieci wykorzystującej SDI do współdzielonego dostępu do Internetu" oraz że "nie wolno udostępniać usługi poza lokal" - tyle że ani w regulaminie świadczenia usługi SDI, ani w umowie podpisywanej pomiędzy odbiorcą usługi a Telekomunikacją Polską nie ma klauzuli zabraniającej wspomnianych działań, co przynajmniej teoretycznie umożliwia użytkowanie łącza między kilkoma komputerami.