Popularność telepracy

Prawie połowa europejskich pracodawców zatrudnia telepracowników.

Z badań Instytutu Studiów nad Zatrudnianiem przeprowadzonego w 18 krajach na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że prawie połowa europejskich pracodawców zatrudnia telepracowników. W sumie z e-pracy korzysta w przebadanych krajach 49 % firm. Telepracownicy stanowią 11,8 % wszystkich zatrudnionych.

Wielu pracodawców korzysta z e-pracy dzięki nowoczesnym technologiom. Najczęstszą formą telepracy jest e-outsourcing. Aż 56 % firm zleca telepracownikom przynajmniej jedną usługę, która wymaga przetwarzania informacji. Najczęstszą funkcją związaną z e-pracą jest rozwój i obsługa programów komputerowych (59%), na ogół wykonywana poprzez łącza telekomunikacyjne.

W sondażu wzięło udział ponad 7 tysięcy firm.