Popyt na IT w opiece medycznej

Według IDC, w 2004 roku co trzecia organizacja opieki medycznej w Europie Zachodniej zwiększy swój budżet informatyczny.

IDC ocenia, że widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania instytucji i organizacji medycznych inwestycjami w informatykę. Raport IDC wymienia jako przykłady ogólnokrajowy plan modernizacji IT służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, regionalne projekty we Włoszech oraz Hiszpanii, oraz inwestycje w systemy informatyczne szpitalnictwa we Francji.