Popyt na jabłka

Z raportu Apple'a wynika, iż firma wciąż umacnia swoją kondycję finansową.

Firma Apple Computer ogłosiła wyniki finansowe za II kwartał obrachunkowy. Wyniki okazały się znacznie lepsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku oraz wyższe niż spodziewali się tego analitycy finansowi. Wzrost sprzedaży produktów firmy był spowodowany dużym popytem na najnowsze, wydajne komputery z serii PowerMac G4 oraz większym zainteresowaniem notebookami serii PowerBook. Klienci nabyli ponad 1 milion urządzeń spod znaku Apple, z czego 350 tys. stanowiły właśnie stacje G4, a ok. 100 tys. najnowsze laptopy.

Obrót firmy wyniósł prawie 2 mld USD (1,94), natomiast zysk osiągnięty w minionym kwartale zamknął się kwotą 160 mln USD. Duży wzrost sprzedaży zanotowano na rynkach międzynarodowych. Kierownictwo firmy jest szczególnie zadowolone z wyników "europejskich", gdzie obrót wzrósł o ponad 36% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Stanach Zjednoczonych, Japonii sprzedaż zwiększyła się odpowiednio o 28 i 12%, natomiast w Azji o 13%.


Zobacz również