Popyt na scalaki

Początek bieżącego roku to dobry okres dla producentów układów scalonych. W styczniu obroty na tym rynku osiągnęły ponad 15 mld USD.

Według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Układów Scalonych, na świecie rośnie sprzedaż układów półprzewodnikowych. Tylko w styczniu br. światowa sprzedaż tych elektronicznych podzespołów osiągnęła wartość prawie 15 mld USD, co stanowi duży skok w porównaniu z pierwszym miesiącem ub.r. (11,1 mld USD). Największy wzrost popytu na "scalaki" zanotowano na rynkach japońskim (43,2 %) i azjatyckim (45,9 %). W Europie i Ameryce nastąpił odpowiednio: 21- i 25-proc. wzrost. Najlepiej sprzedawały się układy stosowane głównie w przemyśle telekomunikacyjnym, np. procesory sygnałowe.

W roku 1999 światowa sprzedaż chipów, po kilku słabszych latach, ponownie osiągnęła dwucyfrowy wzrost. Specjaliści twierdzą, iż w głównej mierze przyczynił się do tego znaczny spadek cen pamięci komputerowych, jaki dokonał się na przełomie ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. Spowodowało to zwyżkę popytu na te podzespoły i - co za tym idzie - konieczność zwiększenia podaży układów scalonych, wykorzystywanych w produkcji pamięci.