Porada: jak rozwiązać problem z połączeniem sieciowym

Masz problem z połączeniem? Masz problem z siecią? Wypróbuj kilka naszych porad dotyczących udostępniania plików oraz rozwiązywania problemów sieciowych.


Konfiguracja i obsługa domowej sieci nie musi być skomplikowaną procedurą. Z pomocą poniższych szybkich i łatwych porad będziesz w stanie szybko rozwiązać problemy z udostępnianiem plików czy naprawą połączenia.

Udostępnij pliki na innym komputerom w domu

Czas wykonania: około 5 minut

Udostępnianie plików pomiędzy komputerami z systemem Windows 7: Grupy robocze Windows 7 umożliwiają najłatwiejsze i najszybsze połączenie komputerów osobistych w sieć.

Po pierwsze otwórz panel kontrolny Grup domowych na komputerze, na którym zamierzasz udostępniać pliki. Jeśli grupa domowa jeszcze nie istnieje (system Windows może utworzyć ją automatycznie podczas pierwszego połączenia Wi-Fi), kliknij przycisk Utwórz grupę domową. Wybierz typy plików, które chciałbyś udostępniać ("Dokumenty" nie są wybrane w opcji domyślnej) i naciśnij przycisk Dalej. Otrzymasz hasło dostępu do grupy domowej. Zapisz je.

Porada: jak rozwiązać problem z połączeniem sieciowym

Kiedy tworzysz grupę domową w systemie Windows 7, możesz określić, jakie typy plików będą udostępniane

Poczekaj kilka minut, aż system Windows zakończony uaktualnianie wszystkich składników. Dopiero wtedy otwórz panel Grupy domowej na następnym komputerze. Powinieneś zobaczyć dostępną grupę domową, którą dopiero utworzyłeś. Kliknij przycisk Dołącz teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora. Komputery tak połączone będą udostępniać swoje pliki w tej grupie od tej chwili.

Aby odnaleźć udostępnione pliki, w Eksploratorze Windows wyszukaj opcję grupy domowej w lewym okienku. Pozostałe komputery, które dodałeś do grupy, będą znajdować się na liście, a udostępnione pliki powinny pojawić się w prawym okienku po wybraniu odpowiedniego komputera.

Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał zmienić hasło dostępu grupy domowej, to otwórz panel kontrolny Grup domowych na dowolnym komputerze, który już znajduje się w tej grupie, a następnie kliknij Zmień hasło.

Uzyskiwanie dostępu do plików na komputerze Mac z komputera z systemem operacyjnym Windows 7: Na komputerze Mac udaj się do Właściwości systemu (System Preferences) i otwórz aplikację Sieć (Network). Kliknij na tabeli WINS. Zmień ustawienie grupy roboczej na identyczną z tą, której używasz na komputerze osobistym z systemem Windows. Jeśli nie jesteś pewien nazwy, możesz ją znaleźć zapisaną w panelu kontrolnym System na komputerze wyposażonym w Windows. Zmianę zatwierdź poprzez kliknięcie OK.

Pozostając we Właściwościach systemu (System Preferences), otwórz aplikację do udostępniania plików na Macu. Następnie zaznacz opcję Udostępnianie plików (File Sharing). W okienku Udostępnionych folderów wybierz katalogi, które chcesz, aby były dostępne. W okienku Użytkownicy możesz nadać odpowiednie prawa dla każdego z folderów: możesz przypisać opcję Tylko do odczytu (Read Only) lub Zapis i odczyt (Read and Write) dla poszczególnych grup użytkowników. W naszym przypadku będzie to grupa Wszyscy (lub Everyone, jeśli korzystasz z angielskiej wersji językowej).

Następnie klnij przycisk Opcje (Options) i zaznacz Udostępnij pliki i foldery używając SMB (Share files and folders using SMB). Kliknij przycisk Done. Wreszcie poprzez aplikację Konta (Accounts) odblokuj swój system dla gości poprzez kliknięcie opcji Konto Gościa w lewym okienku. Zaznacz opcję umożliwiającą gościom korzystanie z udostępnionych plików i folderów (Allow guests to connect to shared folders).

Rozwiązywanie problemów z siecią

Czas wykonania: około 5 minut

Wiele czynników może wpłynąć na funkcjonowanie, a nawet rozłączenie Twojej sieci. Zapoznaj się z naszymi krótkimi poradami, jak je zdiagnozować i naprawić. Dotyczą one głównie sieci bezprzewodowej, ale znajdują również zastosowanie w sieciach przewodowych.

Jeśli używasz urządzenia sieciowego podłączanego przez port USB, to odłącz je i podłącz ponownie. Urządzenia obsługujące sieć Wi-Fi przez porty USB są zazwyczaj wybredne. Następnie dokonaj ponownego rozruchu Twojego routera poprzez wyłączenie go, odczekanie 30 sekund lub więcej i ponowne podłączenie. Możesz również skorzystać z okazji i w międzyczasie dokonać restartu komputera. Ta procedura pozwala zazwyczaj naprawić większość problemów związanych z utratą sieci. Nie podziałało? Sprawdź, czy inne komputery posiadają dostęp do sieci. Jeśli nie, to możliwe, że dostawca sieci Internet ma w danej chwili problemy. Spróbuj zrestartować również modem DSL.

Porada: jak rozwiązać problem z połączeniem sieciowym

Aby dokonać diagnozy problemów z siecią i upewnić się o poprawności konfiguracji, spradź adres IPv4 w oknie poleceń

Sprawdź również adres IP swojego komputera, aby upewnić się, że router jest prawidłowo skonfigurowany. W menu Start w polu wyszukiwania (lub poprzez opcję Uruchom…) wpisz cmd, a po pojawieniu się okna poleceń wpisz komendę ipconfig /all. Z wyświetlonego stanu odnajdź odpowiednie urządzenie sieciowe (możliwe, że będziesz musiał przewinąć w górę) i wyszukaj obiekt o nazwie "IPv4 Address". Jeśli masz typową sieć domową, to pierwsze trzy numery (oddzielone przez kropki) powinny być identyczne z tymi, które posiada serwer DHCP. Jeśli nie są, to prawdopodobnie będzie musiał ponownie konfigurować lub resetować ustawienia routera, który mógł zostać w jakiś sposób uszkodzony.

Jeśli używasz Zapory systemu Windows (Windows Firewall) lub innego oprogramowania zabezpieczającego, to może ono wpływać na dostęp do sieci. Spróbuj je wyłączyć (ustawienia Zapory systemu Windows znajdziesz w Panelu sterowania).

Ostatecznie, jeśli jesteś użytkownikiem sieci bezprzewodowej, spróbuj podpiąć do komputera kabel ethernet i połączyć komputer bezpośrednio z routerem. Jeśli to podziała, to znak, że problem tkwi w sterownikach karty sieci bezprzewodowej. Spróbuj dokonać ręcznego uaktualnienia sterowników na najnowsze dostępne na stronie producenta.