Porozumienie zapobiegnie pozwom?

Przedsiębiorstwa internetowe i producenci treści (głównie producenci i dystrybutorzy filmów) porozumieli się co do zasad postępowania z treściami chronionymi prawami autorskimi. Celem porozumienia jest z jednej strony przestrzeganie praw autorskich, a z drugiej - ochrona serwisów przed pozwami o ich naruszenie.

Wielkim nieobecnym porozumienia jest Google, którego serwis - YouTube - uruchomił niedawno filtry, mające uniemożliwiać umieszczanie w nim pirackich treści. Wśród firm, które się porozumiały są: Walt Disney Co., Viacom Inc., CBS Corp., NBC Universal, News Corp., Microsoft, MySpace, Veoh Networks i Dailymotion.

Umowa przewiduje, że serwisy internetowe zainstalują filtry uniemożliwiające umieszczanie w nich nielegalnych treści. Z drugiej strony właściciele praw autorskich zobowiązali się nie pozywać serwisów do sądu, jeśli pomimo ich wysiłków jakieś pirackie treści do nich trafią. Porozumienie odnosi się wyłącznie do serwisów, które pozwalają użytkownikom na umieszczanie w nich treści. Nie dotyczy więc np. wyszukiwarek czy serwisów pocztowych.

YouTube, pomimo zastosowania filtrów, nie stanie się automatycznie częścią porozumienia. Technologia użyta w wypadku tego serwisu pozwala na umieszczenie pirackiego materiału, a dopiero później jest w stanie go wykryć i usunąć. Wspomniane porozumienie mówi natomiast o zastosowaniu takiej technologii, która w ogóle nie będzie pozwalała na umieszczanie nielegalnych treści.