Portal Banku Światowego

Bank Światowy uruchamia portal służący do wspierania przedsiębiorczości.

Celem postawionym przed działającym już od 56 lat Bankiem Światowym jest wspieranie przedsiębiorczości. Do wymiany informacji między przedstawicielami 180 krajów członkowskich postanowiono wykorzystać Internet. W przyszłym miesiącu zostanie uruchomiony sieciowy portal, pozwalający na przekazywanie kapitału intelektualnego. Internetowe przedsięwzięcie Banku Światowego ma przede wszystkim na celu wspieranie rozwoju i informowanie o osiągnięciach powołanego przed czterema laty projektu o nazwie Staff Exchange. Służy on do wymiany doświadczeń związanych z szeroko pojętą działalnością gospodarczą.

"Naszym celem jest przyciągnięcie sektora prywatnego. Chcemy umożliwić transfer wiedzy od tych, którzy ją mają, do tych, którzy jej potrzebują i to w dowolnym zakątku naszej planety" - powiedziała Pauline Ramprasad, kierująca projektem.

Obecnie już ponad 100 korporacji należy do programu. Informacje o doświadczeniach tych przedsiębiorstw gromadzone są w specjalnej bazie danych, której zasoby będzie można przeglądać za pośrednictwem tworzonego portalu. Szukając konkretnych haseł, np. "dostęp do wody", "transport na obszarach wiejskich" lub "edukacja", możliwe będzie szybkie dotarcie do pomysłów i sposobów o funkcjonujących już rozwiązaniach z tych dziedzin.


Zobacz również