Portalem w koszty

Zachodnioeuropejskie przedsiębiorstwa uruchamiają portale korporacyjne poszukując oszczędności.

Z ankiety BEA Systems wynika, że połowa uczestniczących w sondzie firm z 13 krajów Europy Zachodniej (56%) korzysta już z portalu korporacyjnego lub zamierza go wdrożyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Najważniejszym uzasadnieniem dla wdrażania portali korporacyjnych jest według ankietowanych redukcja kosztów uzyskana przez usprawnienie procesów biznesowych (35% wskazań), wprowadzenie samoobsługi klientów (24%) i/lub usprawnienie pracy zespołowej (26%). Największymi przeszkodami w skutecznym uruchamianiu portali korporacyjnych jest zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie (43% wskazań) i trudności w integracji (33%).

Wdrażaniem portali korporacyjnych kieruje się na szczeblu dyrekcji firmy. Prawie połowa (45%) respondentów stwierdziła, że największy wpływ na rozwiązanie portalowe wdrażane w przedsiębiorstwie ma dyrektor naczelny, dyrektor techniczny lub rada nadzorcza. W dalszej kolejności wskazywano na kadrę inżynierską lub techniczną kadrę kierowniczą wyższego szczebla (17%), dział firmy (12%) i zespół opracowujący rozwiązanie (8%). 45% ankietowanych stwierdziło ponadto, że dla poprawnego działania środowiska portalowego bardzo duże znaczenie ma architektura zorientowana na usługi (SOA).

Zlecona przez firmę BEA Systems ankieta objęła 600 firm z Belgii, Danii, Irlandii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.