Portfele Świętych Mikołajów

W tym roku statystyczny Polak wyda na zakup świątecznych prezentów 258 zł, a na pozostałe świąteczne zakupy - 417 zł. Oznacza to, że łącznie Święta będą kosztowały 20,4 mld zł - wynika z raportu "Świąteczne prezenty i wydatki" przygotowanego przez TNS OBOP.

Prezenty będą kosztowały 7 mld zł, o 0,5 mld mniej niż w 2007 roku. Do 50 zł na świąteczne upominki zamierza przeznaczyć 8% ankietowanych, 21% - 51-100 zł, a 32% 0 101 - 200 zł. Zaledwie 5% wyasygnuje na ten cel ponad 500 zł.

Prywatni przedsiębiorcy zamierzają wydać na prezenty średnio po 561 zł, kierownicy i specjaliści 358 zł. Uczniowie i studenci wydadzą znacznie mniej - średnio 136 zł, osoby bezrobotne 178 zł, a emeryci i renciści 238 zł.

Bardziej hojni okazują się mężczyźni - zamierzają wydać na prezenty średnio 283 zł, podczas gdy kobiety 235 zł.

Święta wiążą się także z innymi wydatkami. Statystyczny Polak powyżej 15-go roku życia zamierza wydać na Święta w tym roku 417 zł, czyli o 43 zł mniej niż rok temu. Co trzeci ankietowany planuje wydatki w granicach 301 - 500 zł, 18% mniej niż 100 zł, a 20% ponad 500 zł.

Polacy zamierzają łącznie wydać na tegoroczne Święta (bez wliczania prezentów) 13,4 mld zł, o 400 mln mniej niż rok temu, a łącznie z prezentami - 20,4 mld zł, o 900 mln mniej niż w 2007 roku.