Portfele funduszy się kurczą

Wartość aktywów światowych funduszy inwestycyjnych zmalała o 3,1% w III kw. 2008 r. - wynika z raportu Europe Fund and Asset Management Association.

Ich wartość na koniec kwartału sięgnęła 15144 mld euro. Spadek wartości aktywów funduszy inwestycyjnych liczonej w euro był częściowo zredukowany dzięki umacnianiu się dolara. Na większości najważniejszych rynków, wartość aktywów funduszy inwestycyjnych mierzona w lokalnych walutach znacząco zmalała.

Przepływy gotówkowe netto we wszystkich światowych funduszach były negatywne w III kw. ub. r. - odpływ wyniósł 149 mld euro, jest to rekordowa wysokość od III kw. 2002 roku. W funduszach długoterminowych odpływ gotówki wyniósł 167 mld euro, a przypływ - 63 mld euro. Wszystkie kategorie funduszy długoterminowych odnotowały negatywny trend.

Na koniec września 2008 r. wartość aktywów funduszy private equity stanowiła 40% wszystkich aktywów funduszy inwestycyjnych na świecie. Fundusze obligacji stanowiły 18%, a fundusze rynków finansowych 25% całości. Fundusze zrównoważone stanowiły 10%.