Portfele najlepsze w zarządzaniu

Zarządzanie informatyką jak portfelem projektów daje całościowy ogląd IT w każdej organizacji.

Zarządzanie informatyką jak portfelem projektów daje całościowy ogląd IT w każdej organizacji.

Portfele najlepsze w zarządzaniu

Pozwala ocenić każdą inwestycję w technologię pod kątem ryzyka i korzyści dla organizacji jako całości i pomaga nadać każdej takiej inwestycji priorytet. Okazuje się, że CIO, którzy praktykują tego rodzaju zarządzanie, wyciskają więcej korzyści z każdego zainwestowanego grosza. Z niedawnego badania przeprowadzonego przez InterUnity Group oraz amerykański magazyn CIO wynika, że wiodące firmy stosują takie zarządzanie. Ci liderzy rynkowi podchodzą do rozwiązań w obszarze IT bardziej selektywnie niż inni i potrafią finansować technologie i projekty z lepszym skutkiem, z większym pożytkiem dla swojej strategii biznesowej.

Najlepsze praktyki

Portfele najlepsze w zarządzaniu

Dwie trzecie CIO zarządza IT, traktując ją jako portfel projektów

Odchudzanie portfela

Formułujmy strategię w zakresie aplikacji, uwzględniając każdy poziom naszej organizacji i pamiętając o tym, że ma ona pomagać osiągać cele biznesowe. Hierarchizujmy potencjalne projekty w ramach ich portfela stosownie do przyjętych priorytetów biznesowych. Rezygnujmy z projektów uznanych za mało priorytetowe i przeznaczajmy zaoszczędzone w ten sposób środki na ważniejsze inicjatywy, aby przynosiły one lepszy zwrot z inwestycji. Wiele firm bierze sobie na tapetę zbyt wiele projektów w przekonaniu, że więcej projektów więcej da. W rzeczywistości efekt często bywa odwrotny. Przeciążenie zadaniami może wydłużyć cykl realizacji poszczególnych projektów i powodować większe marnotrawstwo środków.

Wiedzieć, w co inwestować

Powinniśmy preferować technologie usprawniające proces decyzyjny w naszej organizacji. Liderzy rynkowi inwestują więcej pieniędzy niż inni w aplikacje przydatne w podejmowaniu decyzji.

Planować z myślą o przyszłości

Twórzmy aktualizowany na bieżąco trzyletni obraz realizacji i wdrażania najważniejszych procesów i platform systemowych. W razie potrzeby modyfikujmy swoje plany w ciągu całego roku i nie czekajmy do ostatniej chwili, by potem w pośpiechu klecić awaryjne portfele na dwa czy trzy miesiące przed prognozą wykonania budżetu.

Tłumaczenie: Andrzej Lewandowski