Portret dłużnika

Jak wynika z raportu InfoDług przygotowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej, w listopadzie br. średnie zaległe zadłużenie Polaka mającego kłopoty z terminowym spłacaniem zobowiązań wyniosło 6425 zł., a łączna kwota zaległości sięgnęła 8,12 mld zł.

W badaniu opracowano profil klienta podwyższonego ryzyka - osoby, która zalega z płatnościami dłużej niż 60 dni. Jest to mężczyzna między 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście do 500 tys. mieszkańców. Jego średnie zaległe zadłużenie wobec banków, kontrahentów lub dostawców usług masowych wynosi 6425 złotych. Jest to o niemal 10% więcej niż trzy miesiące temu, w poprzedniej edycji raportu. W ciągu ostatnich 15 miesięcy średnie zadłużenie zwiększyło się o 1425 zł, czyli 28%.

Łącznie zaległe płatności w listopadzie wyniosły w Polsce 8,12 mld zł - jest to kwota zaległości odnotowanych w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora oraz w BIK.

Są to zobowiązania takie jak niezapłacone rachunki za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, opłaty za mieszkanie, raty leasingowe, kredyty hipoteczne i konsumpcyjne.

W ostatnich miesiącach widoczne było zwiększenie dynamiki wzrostu zaległych płatności - od sierpnia 2007 roku kwota zaległości klientów wysokiego i podwyższonego ryzyka rosła miesięcznie średnio o 0,54 mld zł, a od trzech miesięcy - o 1,06 mld zł.

W listopadzie 2007 roku zaległe płatności wyniosły 5,6 mld zł, w skali roku wzrost wyniósł 45%.

Najwięcej zaległości w spłatach zadłużenia mają mieszkańcy województwa śląskiego - łącznie jest to 1741 mln zł. Na drugim miejscu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, z zaległościami wynoszącymi 1077 ml zł. Najsolidniejszymi dłużnikami są mieszkańcy województwa podlaskiego - zalegają "tylko" z kwotą 110 mln zł.

Łącznie w Polsce z płatnością zobowiązań zalega od ponad dwóch miesięcy 1,26 mln osób. W ciągu ostatniego kwartału liczba ta wzrosła o 58 723 osoby (4,9%).

Średnio 3% Polaków nie reguluje terminowo swoich zobowiązań. Najczęściej zadłużenie to 2 tys - 5 tys. zł. Bardzo duży odsetek (46%) stanowią drobni dłużnicy, zalegacy z kwotą niższą niż 2 tys. zł.