Poser 4.0

Poprzednie wersje Posera miały opinię programu, który znakomicie nadaje się do prostych animacji postaci. W "Czwórce" nastąpiła poważna zmiana jakościowa. Teraz Poser może być traktowany jako narzędzie dla zawodowców.


Poprzednie wersje Posera miały opinię programu, który znakomicie nadaje się do prostych animacji postaci. W "Czwórce" nastąpiła poważna zmiana jakościowa. Teraz Poser może być traktowany jako narzędzie dla zawodowców.

Poser 4.0

Funkcja Sketch Designer pozwala na symulację tradycyjnych narzędzi malarskich i malowanie na obiektach trójwymiarowych.

Aby zacząć pracę, musimy podobnie jak w poprzednich wersjach, wprowadzić wybraną postać. Aplikacja ma do wyboru ponad 70 modeli ludzi, robotów i zwierząt. Figurę ustawiamy w odpowiedniej pozycji przy użyciu trzech narzędzi positioning tools. Można to wykonać bardzo dokładnie, wprowadzając odpowiednie liczby lub za pomocą Parameter Dials.

Poser 4 ma funkcję inverse kinematics (IK), służącą do naturalnego przedstawienia postaci. Dzięki niej wystarczy tylko zmienić położenie, np. dłoni, a ręka sama się ułoży. W odróżnieniu od innych podobnych aplikacji w Poserze nie musimy definiować skomplikowanych parametrów, ograniczeń i wagi. Wersja 4. oferuje wiele nowych - nie znanych wcześniej - funkcji kontroli ustawień figury. Ulepszono symulację układów elementów i modele postaci - dzięki tej aplikacji można stworzyć bardzo realistyczną animację.

Zniekształceni i wykrzywieni

Choć poziom kontroli i detalu jest w Poserze 4 bardzo wysoki, animowane modele wyglądałyby wciąż jak ruchome manekiny, gdyby nie funkcje zniekształcania.

Pozwalają one dowolnie zmieniać każdą część figury. Za pomocą wirtualnego magnesu, który przystawiamy do ciała modelu, zmieniamy jego kształt. Stosując to narzędzie, możemy osiągnąć różnorakie efekty: od subtelnych zniekształceń do ekstremalnych rezultatów rodem z horrorów klasy B. Zdeformowane postacie, a także zniekształcone fragmenty ciała można animować. Możemy więc stworzyć postać z ruszającymi się uszami lub skaczącym jak piłka brzuchem.

Narzędzia deformujące to nie tylko "uczłowieczanie" manekinów i zabawa. Dzięki nim możemy pozbyć się pewnych niedostatków programu. Poser nie ma możliwości osadzenia modelu na wirtualnym kręgosłupie i nałożenia na niego "skóry" (funkcja bones-and-skin), więc nie zobaczymy podczas animacji naprężających się mięśni. Używając narzędzi deformujących, możemy osiągnąć podobne rezultaty bez funkcji bones-and-skin.