Postarzanie materiału wideo

Czy w czasach, gdy wszyscy dążą do uzyskania i zachowania możliwie najlepszej jakości obrazu wideo, warto zastanawiać się nad możliwościami jego celowego pogorszenia? Jeżeli ma to uzasadnienie artystyczne, to odpowiedź brzmi - jak najbardziej tak.


Czy w czasach, gdy wszyscy dążą do uzyskania i zachowania możliwie najlepszej jakości obrazu wideo, warto zastanawiać się nad możliwościami jego celowego pogorszenia? Jeżeli ma to uzasadnienie artystyczne, to odpowiedź brzmi - jak najbardziej tak.

Podczas montażu materiału wideo często zachodzi konieczność użycia szeregu rozmaitych efektów specjalnych. Najczęściej są to efekty przejść wstawiane pomiędzy wybranymi ujęciami. Dodatkowe nieocenione możliwości oferują również filtry obrazu. Najczęściej efektem ich działania jest korekcja parametrów obrazu, np. ustawienie balansu kolorów lub nałożenie na materiał wideo efektu specjalnego, np. płaskorzeźby. Do tych ostatnich możemy również zaliczyć tzw. efekt "starego" filmu. Jego zadaniem jest nadanie naszemu - często bardzo dobrze jakościowo zarejestrowanemu - materiałowi wideo "wiekowego" wyglądu charakterystycznego dla filmów odtwarzanych ze starej, zużytej lub zniszczonej kliszy filmowej.

Czynnikami decydującymi o tym jest m.in. zmiana kolorystyki, wprowadzenie zabrudzeń, zarysowań, ziarna, drgań obrazu itp. Najczęściej efekt "starego" filmu stosowany jest przy montażu filmów dokumentalnych, reportaży, teledysków i czołówek.

Dodatkowo efekt "starego" filmu możemy podkreślić zmianą tempa odtwarzania materiału wideo (najczęściej od 150 do 300 procent prędkości nominalnej).

Do uzyskania omawianego efektu stosuje się specjalne filtry instalowane w oprogramowaniu do edycji wideo i kompozycji. Należy pamiętać, że korzystając z rozwiązań programowych trzeba liczyć się z długotrwałym procesem generowania, który przy dłuższych materiałach wideo, może oznaczać nawet kilka godzin przeliczeń.

W takim przypadku należy zastanowić się nad możliwością skorzystania z możliwości wybranych kart do edycji wideo wyposażonych w sprzętowo realizowane efekty specjalne w tym m.in. efekt "starego" filmu, ograniczających do minimum czas niezbędny do uzyskania żądanego efektu.

QuickTime Effects

Postarzanie materiału wideo

Jest to najprostszy i jedyny w zestawieniu efekt dostępny bez dodatkowych opłat. Mogą z niego skorzystać użytkownicy programów obsługujących format QuickTime, np. Adobe Premiere, który od wersji 5.1c udostępnia filtr QuickTime Effects zawierający filtry obrazu, m.in. QT Film Noise. Dostępne ustawienia to włoski, zarysowania, kurz oraz konwersja obrazu kolorowego do sepii, czarno-białego, wyblakłego kolorowego lub charakterystycznego dla filmów kolorowych z lat 30.

Producent: Apple Computer

http://www.apple.com

Platforma: Windows/Mac OS

Cena: darmowy

DE Aurorix 2.8

Postarzanie materiału wideo

Jest to kolekcja wtyczek do programu Adobe After Effects zawierająca jeden z najlepszych filtrów postarzających materiał wideo o nazwie AgedFilm 2. Jest on rozwinięciem niedostępnej już wtyczki Photoshopa o tej samej nazwie. Producent deklaruje współpracę wtyczki z programem Adobe After Effects oraz z nim zgodnymi. Test wykazał, że Aged Film 2 współpracował z Pinnacle Commotion 4.1 oraz Adobe Premiere 6.0/6.5. Filtr ma bardzo duże możliwości zmiany szeregu ustawień, takich jak: ziarno, kurz, włoski, zarysowania, wstrząsy oraz jasność materiału filmowego. Możliwa jest konwersja obrazu kolorowego do monochromatycznego z możliwością ustawienia jego odcienia, np. sepii, która podkreśla "wiekowość" materiału wideo.

Producent: DigiEffects

http://www.digieffects.com

Platforma: Windows/Mac OS

Cena: 289 USD

FilmFX 2.35

Postarzanie materiału wideo

Jest to wtyczka zawierająca szereg ustawień związanych z symulacją kliszy filmowej, korekcją barwy oraz ustawień postarzających nasz materiał filmowy. Dostępne ustawienia to m.in. kurz, zarysowania, zabrudzenia i plamy, symulacja problemów z projektorem lub kamerą. Producent deklaruje współpracę wtyczki z Adobe Premiere, Adobe After Effects, Incite, in-sync Speed Razor oraz United Media Online Express. Wersja na Maca współpracuje z Adobe After Effects 5.5.

Producent: BigFX

http://www.bigfx.com

Platforma: Windows/Mac OS

Cena: 499 USD

Old Movie

Postarzanie materiału wideo

Są to dedykowane filtry dostępne jedynie dla użytkowników kart wideo firmy Canopus z serii DVRaptor RT/DVStorm oraz Matrox RT.X100 Extreme. Zarówno filtry Canopusa, jak i Matroksa oferują duże możliwości konfiguracji szeregu ustawień, m.in. kurzu, włosków, wstrząsów, ziarna oraz zmiany barwy obrazu, np. monochromatycznego w odcieniu sepii. W odróżnieniu od wcześniej wymienionych filtrów, wymagających czasochłonnego procesu przeliczeń, wspomniane karty wideo realizują efekt "starego filmu" w czasie rzeczywistym, czyli bez konieczności przeliczeń!

Producent: Canopus Corporation

http://www.canopus.com

Matrox Video

http://www.matrox.com/video

Platforma: Windows

Cena: przy zakupie kart Canopusa i Matroxa - darmowy