Postęp pożera naturę

WWF (World Wildlife Fund) przedstawił raport, z którego wynika, że kraje Unii Europejskiej zużywają swoje zasoby naturalne w o wiele szybszym tempie, niż to, w jakim mogą się one odtworzyć.

WWF ocenia, że ogółem tempo zużycia zasobów naturalnych jest ponad dwukrotnie szybsze od optymalnego i wynosi, przeliczane na ha na głowę mieszkańca, 4,8 ha rocznie, podczas gdy możliwości odtworzenia - zaledwie 2,2 ha.

Z raportu wynika, że pomiędzy krajami Unii istnieją znaczne różnice tym względzie. Największy "postęp" w zużyciu poczyniły w ciągu ostatnich 30 lat Hiszpania i Grecja. Te szybko modernizujące się od wejścia do Unii Europejskiej kraje obecnie zużywają 3,5 razy więcej zasobów, niż są w stanie odtworzyć. Na przeciwległym biegunie plasują się Finlandia, Szwecja i Łotwa, które zużywają czterokrotnie mniej zasobów, niż wynoszą ich możliwości odtworzenia.